Maximálna dotácia na podporu OZE bude 200 000 eur

30.03.2009
Ministerstvo hospodárstva SR bude od polovice apríla poskytovať dotácie na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a znižovania spotreby energie.
Maximálna podpora bude 200 000 eur (6,025 milióna Sk). Ako ďalej ministerstvo uvádza vo výnose, ktorý sa v súčasnosti nachádza v pripomienkovom konaní, dotáciu bude možné poskytnúť na využívanie biomasy a slnečnej energie a tiež na znižovanie spotreby energie. "Dotáciu možno poskytnúť fyzickej osobe, právnickej osobe alebo záujmovému združeniu právnických osôb," konštatuje výnos. "Na základe odporúčania Rady pre hospodársku krízu vláda už na tento program vyčlenila 8 mil. eur", uviedol pre agentúru SITA hovorca ministra hospodárstva. Rezort hospodárstva navrhuje poskytnúť dotáciu na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, rekonštrukciu objektov za účelom zlepšenia ich energetickej hospodárnosti a na poradenstvo pri návrhu plánu úspor energie. MH predpokladá, že v rokoch 2009 až 2011 zo štátneho rozpočtu a z Európskeho sociálneho fondu bude na poskytnutie dotácií použitých približne 140 mil. eur. "Presná výška bude dodatočne určená po prerozdelení finančných prostriedkov určených na tzv. “balíček protikrízových opatrení”. Z Európskeho sociálneho fondu pôjde o sumu približne 70 mil. eur," uviedol rezort hospodárstva. Vďaka dotáciám na využívanie OZE by podľa MH mali vzniknúť spoločnosti zoberajúce sa montážnymi a servisnými činnosťami. "Bude to mať pozitívny vplyv na zamestnanosť a predpokladá sa vytvorenie, respektíve udržanie viac než 2 tisíc pracovných miest," dodalo MH. MH chce týmito dotáciami podporiť aj vytváranie tzv. sociálnych podnikov. "Podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v sociálnom podniku navrhujeme riešiť spoločným postupom s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a to vo forme dotácie na rekonštrukciu existujúcich stavebných objektov a na nákup dlhodobého hmotného hnuteľného majetku v súvislosti so zriadením a prevádzkovaním sociálneho podniku," konštatoval rezort hospodárstva. Dotáciu bude rezort hospodárstva poskytovať žiadateľovi na úhradu oprávnených nákladov vynaložených na obstaranie dlhodobého hmotného majetku alebo na rekonštrukciu objektov za účelom zlepšenia ich energetickej hospodárnosti a zníženia spotreby energie. Okrem toho sa dotácia bude môcť uplatniť aj na poradenstvo pri návrhu plánu úspor energie.
 
Zdroj: SME, 30.3.2009