Na obrázkoch vidíte potraviny a nápoje spolu s údajmi o množstve vody, ktoré je potrebné na ich získanie. Napríklad na výrobu jedného litra mlieka musíme pripočítať množstvo vody potrebnej na výrobu obalu, v ktorom si mlieko kupujeme.

Pozrite si údaje o množstvách virtuálnej vody pre jednotlivé potraviny a nápoje. Pouvažujte nad množstvom vody, ktoré každodenne spotrebujete.