RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company

O nás

Sme otvorená a multidisciplinárna skupina ľudí, ktorých snahou je:

  • stimulovať a podporovať podnikanie smerujúce k stálemu zlepšovaniu kvality životného prostredia v Slovenskej republike,
  • zvyšovať environmentálne povedomie, zodpovednosť a zručnosti manažérov slovenských podnikov, ale aj širokej verejnosti,
  • pôsobiť ako vzdelávacie a informačné centrum pre smerovanie k udržateľnému rozvoju podnikateľského sektora.

Naše úsilie smeruje najmä do organizovania prednášok, seminárov, poradní, konferencií a školení.

Zároveň pôsobíme ako platforma pre otvorený dialóg medzi rôznymi záujmovými skupinami - podnikateľskou, akademickou a mimovládnou. Cieľom je hľadať spoločné riešenia pre oblasť problémov týkajúcich sa životného prostredia, priemyslu a obchodu.

Aktivity združenia zameriavame aj na účinnú spoluprácu s organizáciami na národnej i medzinárodnej úrovni, ktorých poslanie je šírenie environmentálne orientovanej výroby a spotreby.

 

 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika