RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
Ekogaléria

Pravidlá prispievania

Pravidlá prispievania na www.ekologika.sk

„Prevádzkovateľ“ je o.z. CSEE.

„Prispievateľ“ je registrovaný užívateľ služby, ktorý vložil fotografiu a/alebo článok (ďalej len príspevok) do systému www.ekologika.sk

 1. Sekcia Ekogaléria slúži prispievateľom na zverejňovanie svojich vlastných fotografií, článkov a diskusných príspevkov, prípadne fotografií / článkov, pri ktorých prispievateľ získal od držiteľa autorských práv výslovný súhlas k zverejneniu (dalej len „príspevky“). Je zakázané pridávať iné príspevky, napríklad získané z internetu alebo príspevky, ktorých autor nie je známy. Zakázané je tiež zverejňovanie fotografií príspevkov vzbudzujúcich verejné pohoršenie.
 2. Pre prispievanie do systému www.ekologika.sk je nutná registrácia.
 3. Prispievajúci sa registráciou ako aj každým odoslaním svojho príspevku do sekcie Ekogaléria zaväzuje, že bude konať podľa platných pravidiel prispievania, v súlade s právom Európskej únie a zákonmi Slovenskej republiky.
 4. Viacnásobné registrácie užívateľov a využívanie viacerých účtov jednou osobou nie sú povolené a budú deaktivované. Prispievateľ nesmie uvádzať iných užívateľov do omylu vystupovaním pod falošným menom alebo viacerými identitami.
 5. Povolené je prispievať len vhodným príspevkom, ktorý vecnou podstatou vystihuje vybranú tému zo sekcie Ekogaléria.
 6. Zverejnený text musí byť napísaný v slovenskom alebo českom jazyku, zrozumiteľný, prehľadný a čitateľný. Používanie textových znakov, symbolov a emotikon (tzv. smajlíkov) je povolené v primeranej miere, pokiaľ majú priamy súvis s textom. Používanie nadmerného množstva uvedených znakov bez výpovednej hodnoty nie je povolené.
 7. Zakázané je uverejňovať príspevky s obsahom, ktorý je možné všeobecne považovať za obsah v rozpore s dobrými mravmi, ktorý útočí na osobnú integritu iného prispievajúceho alebo by mohol byť inak v rozpore so základnými ľudskými právami a slobodami a to najmä: akékoľvek urážanie, osočovanie, rasistické a vulgárne narážky a vyjadrenia, znevažovanie akéhokoľvek postihnutia, sexuálnej orientácie, náboženstva, alebo rasového pôvodu, ďalej hanobenie národa, rasy alebo etnickej skupiny alebo obsah vyjadrujúci akúkoľvek národnú, rasovú, náboženskú alebo inú nenávisť alebo podnecujúci k takejto nenávisti, a iné názory a vyjadrenia právom Európskej únie, medzinárodnými zmluvami a zákonmi Slovenskej republiky zakázané. Porušenie bude mať za následok vylúčenie z databázy registrovaných prispievateľov www.ekologika.sk. Je zakázané spamovať, ako aj odosielať príspevky s nulovou výpovednou hodnotou.
 8. Prispievatelia nie sú oprávnení umiestňovať v sekcii Ekogaléria akékoľvek inzertné ponuky, reklamu, propagáciu a odkazy na stránky s podobným, ale aj iným zameraním. Toto sa netýka uvádzania odkazov v bežnej diskusii, kde má daný odkaz informačnú hodnotu. Evidentné zviditeľnenie cudzích stránok bude považované za reklamu.
 9. Porušenie pravidiel prispievania na portáli ekologika.sk môže mať za následok odstránenie príspevku, zablokovanie účtu, resp. zablokovanie IP adresy užívateľa pre ďalšie prispievanie v prípade opakovaného porušovania týchto pravidiel.
 10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zamknúť, presunúť, rozdeliť, spojiť, editovať alebo zmazať ľubovoľný príspevok/tému, ktorý nebude v súlade s pravidlami prispievania alebo podľa svojho uváženia.
 11. Príspevok je osobným vyjadrením názoru prispievajúceho a prevádzkovateľ portálu ekologika.sk nezodpovedá za ich pravdivosť a obsah. Prevádzkovateľ nebude poskytovať registračné, kontaktné alebo iné údaje prispievateľov iným prispievateľom alebo tretím osobám bez zákonného dôvodu. Prevádzkovateľ nezískava autorské práva k fotografiám a článkom a práva prispievateľa ďalej s nimi nakladať nie sú týmto nijako obmedzené. Prevádkovateľ nie je zodpovedný za zneužitie autorských práv prispievateľov tretími osobami.
 12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť pravidlá prispievania. Je povinnosťou prispievateľa pravidelne sa oboznamovať s aktuálnymi pravidlami.
 13. Prevádzkovateľ nezodpovedá za dostupnosť, včasnosť a bezporuchovosť sekcie Ekogaléria a celého systému www.ekologika.sk. V žiadnom prípade nezodpovedá, neručí a ani nie je povinný kontrolovať obsah materiálov prispievateľov, ktorý bol prostredníctvom Ekogalérie alebo inou formou odoslaný a publikovaný z ich strany. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť, presnosť a aktuálnosť príspevkov. Rovnako nie je Prevádzkovateľ zodpovedný za správanie a ani inú formu prejavu, či už ide o písomnú alebo grafickú, ktorú zverejňujú a publikujú Prispievatelia. Ďalej nie je žiadnym spôsobom povinný riešiť spory medzi Prispievateľmi, rozhodovať o nich alebo ich iným spôsobom posudzovať. Systém www.ekologika.sk môže byť kedykoľvek dočasne nedostupný. Prevádzkovateľ neberie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby, poruchy, zmazania, omeškania alebo iné zmeny pri prenose dát zo systému www.ekologika.sk k Prispievateľom a opačne. Rovnako nie je zodpovedný za žiadne technické nedostatky, straty, majetkové alebo nemajetkové ujmy Prispievateľov.
 14. Prispievatelia vyjadrujú svoj záväzok dodržiavať tieto pravidlá, ktoré potvrdzujú každým vložením príspevku do sekcie Ekogaléria. V prípade porušenia týchto pravidiel má Prevádzkovateľ právo zablokovať užívateľské konto prispievateľa.

Posledná aktualizácia pravidiel : 30.06.2010

 

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?
Nemáte účet? Registrácia
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika