RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Archív (Všetky ročníky)

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
Úvod arrow Ekosprávy arrow Správy arrow Cena za pozitívny prístup k životnému prostrediu

Cena za pozitívny prístup k životnému prostrediu

Na konci prázdnin sa v Bratislave konala konferencia FLEET & LOGISTICS a AUTOMOTIVE PR 2009, ktorú pripravila agentúra CASPER media spolu s vydavateľstvom ECOPRESS. Súčasťou podujatia bolo aj vyhlásenie cien vo viacerých súvisiacich oblastiach.

V kategórii pozitívneho prístupu k životnému prostrediu udelila porota dve ocenenia: spoločnosť Jungheinrich sa stala držiteľom ceny mesačníka Doprava a logistika za elektrický vysokozdvižný vozík s viacerými revolučnými riešeniami a spoločnosť DHL za službu GoGreen, ktorá pomáha jej klientom zapojiť sa do ochrany životného prostredia.

Image Už dlhší čas, aj napriek súčasnej globálnej recesii, silnie tlak na environmentálne podnikanie. Logistika ako taká, a sektor dopravy osobitne, sa vo veľkej miere podieľajú na znečisťovaní životného prostredia. Preto je aj určitou povinnosťou týchto odvetví vyvíjať aktivity na poli jeho ochrany. V praxi je to tak, že mnoho spoločností má problematiku životného prostredia ako súčasť politiky a rovnaký prístup vyžadujú aj od svojich partnerov. Má to aj ekonomický efekt, pretože environmentálne aktivity dnes pozitívne ovplyvňujú konkurenčnú schopnosť.

Podľa viacerých štúdií sa klimatické zmeny považujú za jednu z najvážnejších výziev, ktorým bude musieť ľudstvo v blízkej budúcnosti čeliť. Okrem údajov o expirácii, zloženia, a návodov sa v krátkom čase budú na obaloch výrobkoch objavovať aj informácie o tom, koľko emisií oxidu uhličitého sa vyprodukovalo pri ich výrobe a preprave. Nakoniec, výrobcovia, respektíve predajcovia sú povinní pri predaji motorových vozidiel už dnes v cenníkoch udávať koľko emisíí CO2 v gramoch na kilometer vozidlo vyprodukuje. Jednou z ciest na dosiahnutie pokroku v boji proti znečisťovaniu ovzdušia dopravou je aj sféra kontroly. Európsky hospodársky a sociálny výbor nedávno konštatoval, že neexistuje konsolidovaný prístup v tejto oblasti, pričom v systémoch posudzovania životného cyklu by sa mali uplatňovať aj nepriame emisie súvisiace s prepravou. Viaceré výskumy okrem toho potvrdzujú, že razantné a včasné riešenia v oblasti ochrany životného prostredia v dnešnej ekonomickej situácii ustupujú do pozadia. Treba však oceniť, že čoraz viac podnikateľských subjektov do svojich strategických cieľov zaraďuje certifikáciu na systém environmentáleho manažérstva podľa noriem ISO. Snažia sa o minimalizáciu spotreby energie a zavádzanie technológií a technických riešení priateľskejších k životnému prostrediu. Zásadné inovatívne riešenia sú ale v útlme, preto treba vyvíjať aktivity, ktorá podporia povedomie dôležitosti ochrany životného prostredia.

Redakcia Dopravy a logistiky tiež chcela prispieť svojou „troškou do mlyna“ a v rámci odbornej konferencie zorganizovala súťaž zameranú na pozitívny prístup k životnému prostrediu. Aby však nezostalo len pri vyhlásení výsledkov a jednorazovom odovzdaní ceny, pripravila redakcia „pečiatku“, ktorá oprávňuje ocenených používať ju na označovanie svojich produktov a služieb. Označenie má priebežne a aktívne vyzdvihovať ekologický prístup ocenenej spoločnosti k podnikaniu a súčasne pomôcť v konkurenčnej súťaži tam, kde sa pri výbere obchodného partnera uplatňuje aj environmetálne kritérium. Vedenie vydavateľstva Ecopress a redakcia Dopravy a logistiky ešte raz blahoželajú spoločnosti Jungheinrich a DHL k oceneniu a veria, že obe spoločnosti budú ďalej rozširovať aktivity na ochranu životného prostredia a budú v tejto sfére motivovať aj ďalších partnerov.

Zdroj: hnonline.sk, 19.10.2009

 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika