RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Archív (Všetky ročníky)

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
Úvod arrow Ekosprávy arrow Správy arrow Environmentálne označovanie typu I

Environmentálne označovanie typu I

Napísal: andrej kočibal | Email

Prvý program environmentálneho označovania centrálne riadený treťou stranou – Ministerstvom životného prostredia bol zavedený v Nemecku v roku 1977 pod značkou Modrý anjel. Program sa stal veľmi vyhľadávaným a o certifikáciu žiadali aj zahraničné firmy pôsobiace na nemeckom trhu.

Následne začali ekolabelingové programy zavádzať aj ostatné krajiny. „V roku 1992 bol Nariadením Rady (ES) 880/1992 z 23.3.1992 založený nadnárodný ekolabelingový program EÚ, ktorý bol novelizovaný Nariadením (EC) 1980/2000. Globálna sieť environmentálneho označovania – GEN (Global Ecolabelling Network) bola založená v roku 1994.“ V tejto neziskovej mimovládnej organizácii sú združené jednotlivé národné a nadnárodné programy z celého sveta. Na Slovensku bol v súlade s uvedením nariadením Rady ES vypracovaný Národný program environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov (NPEHOV). V súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie a v nadväznosti na účinnosť zákona č. 469/2002 Z.z. o environmentálnom označovaní výrobkov sa uskutočnila v roku 2004 revízia Národného programu. „Hlavným zámerom revidovaného Programu je zosúladiť a realizovať procesy environmentálneho označovania (environmentálne označovanie typu I.), ktorých výsledkom je udelenie národnej environmentálnej značky „Environmentálne vhodný produkt“ (EVP) a európskej značky „Európsky kvet“ (EK).“ Inštitucionálne program zastrešuje Ministerstvo životného prostredia. Základnými zásadami programu sú:

 • dobrovoľnosť
 • prístupnosť každému žiadateľovi o environmentálne označenie národnou a európskou značkou bez ohľadu na štátnu príslušnosť
 • dôveryhodnosť, nezávislosť, zainteresovanosť verejnosti 
 • plná zhoda so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami
 • rovnaký prístup k domácim i dovozovým produktom
 • vylúčenie potravín, nápojov a farmaceutických výrobkov

Cieľom systému environmentálneho označovania výrobkov je:

 • posilniť princíp predbežnej opatrnosti a princíp prevencie znečisťovania životného prostredia,
 • podporiť rozvoj výroby a spotreby výrobkov, ktoré majú potenciál znížiť negatívne vplyvy na životné prostredie v porovnaní s inými výrobkami tej istej skupiny výrobkov, vrátane znižovania spotreby energie a surovín, ako aj množstva a nebezpečnosti odpadov, 
 • zlepšiť informovanosť verejnosti, výrobcov, dovozcov a predávajúcich o environmentálnych vlastnostiach výrobkov, a tým prispieť k účinnému využívaniu prírodných zdrojov a k vysokej úrovni ochrany životného prostredia.
Image Na Slovensku bolo v roku 2008 udelených 88 národných značiek Environmentálne vhodný produkt (EVP).
Vývoj počtu udelených národných značiek Environmentálne vhodný produkt
Image 
 
 
 
Environmentálnu značku Európsky kvet malo do konca apríla 2009 zavedených 839 produktov. Počet udelených značiek kontinuálne rastie od roku 1992 kedy bola táto značka uvedená do praxe. V roku 2008 bol zaznamenaný nárast počtu oproti predchádzajúcemu roku o 45 percent.Najviac udelených značiek Európsky kvet bolo do apríla 2009 udelených produktom v Taliansku (265), nasledovanom Francúzskom (153) a Nemeckom (59). Na Slovensku bola táto značka udelená zatiaľ len dvom spoločnostiam - v roku 2007 ju minister životného prostredia udelil hotelovému zariadeniu rezidenčného typu MaMaison v Bratislave a v októbri 2009 ju získala spoločnosť SHP Harmanec, a.s. pre svoje výrobky KOKKEN COOP 8 x 72, Super strong 4 x 48 (kuchynské utierky vyrobené z buničiny), SUPR SOFT 6 x 187 a TOILET COOP 16 x 170 (toaletný papier).

 

Zdroje:

 • Environmentálne značky, 21.storočie 4/2005 s.22 http://www.envira.sk/04_05_21/znacky.pdf
 • http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1561, 19.03.2008, Environmentálne hodnotenie a označovanie produktov (označovanie typu I)
 • http://enviroportal.sk/indikatory/detail.php?kategoria=4&id_indikator=439
 • http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/about_ecolabel/facts_and_figures_en.htm The Flower is blooming! 2.7.2009
 • http://www.ekologika.sk/spravy/prve-slovenske-vyrobky-so-znackou-europsky-kvet.html

 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika