RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Archív (Všetky ročníky)

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
Úvod arrow Ekosprávy arrow Správy arrow Firmy napredujú v šetrení papiera aj napriek protestu papierenského priemyslu

Firmy napredujú v šetrení papiera aj napriek protestu papierenského priemyslu

Nedávna štúdia spoločnosti Xerox ukázala, že až 45% vytlačeného papiera končí v odpadkovom koši už na konci pracovného dňa. Táto „kratšia než jeden deň dlhá doba životnosti“ je takmer celosvetovým problémom a osudom pre milióny ton papiera ročne. Nie je to len tragédia pre naše lesy – najdlhšie žijúce organizmy na planéte. Je to jednoducho nezmyselné plytvanie peniazmi.

Najšetreniachtivejší

ImageCitigroup, spoločnosť poskytujúca finančné služby, vypočítala, že ak by každý zamestnanec tlačil obojstranne a ušetril by čo len jeden papier týždenne, úspory by dosiahli 700,000 dolárov ročne. S rovnakým cieľom “šetriť” zvýšila spoločnosť AT&T počet svojich zákazníkov, ktorí používajú bezpapierovú fakturáciu zo 4,4 milióna v roku 2010 na 17,2 milióna v roku 2011. Ďalšia spoločnosť, Verizon presvedčila 3 milióny svojich zákazníkov, aby prešli na elektronickú fakturáciu, čím ušetrila 8 miliónov dolárov na nákladoch za papier a administratívu a ďalších 2,7 milióna presunom ich mzdového, vzdelávacieho a celkového personálneho systému na elektronickú formu. Iná spoločnosť, Bank of America významne znížila spotrebu papiera pomocou internej kampane zameranej na využívanie online reportovania, emailovania, obojstrannej tlače a na používanie papiera s menšou gramážou. Spotreba papiera, ktorý sa používal v rámci interných procesov, sa znížila o 32%, v absolútnych číslach to predstavovalo viac ako miliardu papierov za obdobie rokov 2000 – 2004. Len zníženie váhy papierových potvrdení pri výbere peňazí z bankomatov ušetrilo spoločnosti ďalších 500,000 dolárov ročne. Zníženie nákladov o 20,000 dolárov predstavovalo zavedenie online reportovania o bilancii zákazníckych účtov. Zavedenie online formulárov na bankové úkony prinieslo ďalších približne 10 miliónov dolárov, pričom táto suma nezahŕňala dodatočné úspory za poštovné a archivovanie správ.

Znížite náklady, znížte odpady

Výroba papiera má množstvo negatívnych environmentálnych vplyvov. Znižovaním spotreby papiera súčasne „tlačíte na viacero gombíkov naraz“: šetríte lesy, energiu, vodu, toxické a inak nebezpečné chemikálie, zabraňujete znečisťovaniu ovzdušia, vypúšťaniu emisií skleníkových plynov a v neposlednom rade aj vzniku miliónov ton pevného odpadu. Zodpovedný prístup k nakupovaniu, spotrebe a recyklácii papiera je dôležitou súčasťou spoločenskej zodpovednosti firiem a organizácií.

Nie všetci však ťaháme za rovnaký koniec

Nie je tomu tak dávno, čo vyhlásila tlačiarenská a papierenská obchodná skupina Two Sides, že presvedčila britské spoločnosti ako napríklad British Telecom, Barclaycard, Vodafone, E.ON Energy a mnohé ďalšie, aby upustili od ich tvrdení o environmentálnych vlastnostiach týkajúcich sa tlačenia a spotreby papiera, taktiež ich nápisov dotknutých výrobkov, symbolov a grafík, ktoré majú za úlohu nabádať zákazníkov aby prešli na bezpapierovú elektronickú fakturáciu. Odteraz sa skupina pozostávajúca z vyše 60 členov, vrátane takých spoločností ako Eastman Kodak Company, Boise Inc. a Midland Paper, Packaging + Supplies, sústreďuje na americké spoločnosti prostredníctvom celonárodnej iniciatívy, ktorej cieľom je odstrániť „skutočne nesprávne tvrdenia o environmentálne vlastnostiach“, ktoré sa týkajú online fakturácií a komunikácie. Výskum tejto obchodnej skupiny, uskutočnený na 94 popredných spoločnostiach, ukázal, že až 50% z nich používa pri komunikácii so zákazníkom neopodstatnené tvrdenia o environmentálnych vlastnostiach v snahe presvedčiť ich, aby prešli na nízkonákladové elektronické služby a fakturáciu.

Skupina Two Sides, ktorá reprezentuje celý dodávateľský reťazec v polygrafickom priemysle tvrdí, že tieto tvrdenia o environmentálnych vlastnostiach škodia celému priemyslu, ktorý v USA zamestnáva 8 miliónov ľudí. Podľa Two Sides, tradičná administratíva s použitím papiera a tlačiarenských prostriedkov a elektronická administratíva sa navzájom dopĺňajú a mali by spolu existovať. Použitie papiera môže mať dokonca väčšie ekonomicko-environmentálne výhody. Výroba papiera pomáha zlepšovať kondíciu lesov a tiež aj objem dreva v nich. Papier je navyše recyklovateľný s nízkou uhlíkovou stopou. Skupina tvrdí, že firmy si neuvedomujú fakt, že mnoho ľudí si elektronickú faktúru vytlačí doma na papier z dôvodu evidencie, tým pádom sa použitie papiera len presunie nižšie na spotrebiteľa, nehovoriac o použití elektroniky a elektrickej energie.

Skupina Two Sides už uskutočnila podobnú marketingovú kampaň v UK, ktorú označila za veľký úspech. Podľa vyjadrenia spoločnosti, až viac ako 80% dotknutých spoločností súhlasilo so zmenou alebo úplným zrušením ich prehlásení týkajúcich sa environmentálnych nákladov spojených s tlačou a spotrebou papiera.

Kampaň skupiny Two Sides sa nesie v duchu nedávneho vyhlásenia firmy Toshiba America Business Solution, že zruší svoj „Národný deň bez tlače“, čím sa pripojí k protestu papierenského a tlačiarenského priemyslu.

Prezident Amerického tlačiarenského priemyslu, Michael Makin, sa vyjadril, že Toshiba ho uistila o prehodnotení znovuzavedenia spomínaného dňa bez tlače.

Americký tlačiarenský priemysel je rovnako súčasťou skupiny Two Sides.

Prezident spoločnosti Phil Riebel tento krok obhajuje tým, že papier je vyrobený z dreva, ktoré je pri vhodnom manažmente lesov obnoviteľný prírodný zdroj a samotný objem dreva v amerických lesoch sa za posledných 50 rokov zvýšil o 50%.

Na druhej strane však treba spomenúť, že každý deň padnú za obeť rozmanité, prírodné lesy, ktoré sú nahrádzané monokultúrnymi, geneticky modifikovanými, hospodársky využívanými lesnými porastmi. Osobitne sa to týka severovýchodu USA.

Zdroj:

www.environmentalleader.com
www.sutn.sk
www.twosidesus.wordpress.com
www.youtube.com

 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika