RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Archív (Všetky ročníky)

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
Úvod arrow Ekosprávy arrow Správy arrow MH SR spustilo Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach

MH SR spustilo Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach

V rámci súboru opatrení na zmiernenie následkov hospodárskej krízy vyčlenila vláda SR 8 mil. eur na Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach.
rogram, ktorý pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR je účinný od 20. apríla 2009. Zameriava na podporu inštalácie kotlov na biomasu a slnečných kolektorov slúžiacich na vykurovanie a ohrev vody pre rodinné a bytové domy.
 
Záujemcovia si budú môcť podať žiadosť po ukončení inštalácie zariadenia prostredníctvom pracovísk administrátora programu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (Bratislava, Trenčín, Banská Bystrica, Košice). V prípade rodinných domov si žiadosť môžu podať vlastníci nehnuteľnosti na oba typy zariadenia. V prípade bytových domov je možné žiadať len o podporu na slnečné kolektory a žiadateľom bude správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov.
 
Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach stanovuje výšku dotácií a podmienky pre pridelenie dotácií nasledovne:
 
Výška dotácie je pre slnečné kolektory určená na 100 € za m2 inštalovanej plochy (absorbčnej plochy) slnečných kolektorov do 8 m2 vrátane pre rodinné domy, nad plochu 8 m2 je určená na 800 € a 50 € za m2 inštalovanej plochy (absorbčnej plochy) slnečných kolektorov nad 8 m2. Pre bytové domy je výška dotácie určená na 100 € za m2 inštalovanej plochy (absorbčnej plochy) slnečných kolektorov; plocha pre určenie najvyššej dotácie zodpovedá ploche 3 m2 na každý byt v bytovom dome.
 
Pre rodinné domy je výška dotácie na kotly na biomasu určená na 25 % z ceny kotla na biomasu. Maximálna výška dotácie na kotol na biomasu nepresiahne 830 €.
 
Inštalované zariadenia musia spĺňať určité technické parametre. Pre slnečné kolektory je to certifikát Solar Keymark a od budúceho roka aj minimálny energetický zisk. Technické parametre pre možnú podporu kotla na biomasu odrážajú environmentálne požiadavky.
 
Uvedeným programom sa zabezpečí významný stimul pre inštaláciu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu, ktoré budú spĺňať podmienku environmentálnej prijateľnosti s cieľom nielen zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov v SR, ale aj zabezpečiť efektívny spôsob krytia energetických potrieb domácností.
 
Úplné znenie programu je zverejnené na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.
 
Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach má naplniť ciele Stratégie vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR v oblasti výroby tepla z biomasy a slnečnej energie. Tento program je v súlade s výnosom č. 1/2005 Ministerstva hospodárstva SR o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v znení neskorších predpisov.
 
Potrebné dokumenty k podaniu žiadosti je možné stiahnuť tu .
 

Kontaktné adresy pre prijímanie žiadosti o dotáciu alebo osobné podanie žiadosti:

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Odbor medzinárodnej spolupráce a projektov
Bajkalská 27
827 99 Bratislava 27

Slovenská inovačná a energetická agentúra regionálna pobočka Trenčín
Hurbanova 59
911 00 Trenčín

Slovenská inovačná a energetická agentúra regionálna pobočka Banská Bystrica
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica

Slovenská inovačná a energetická agentúra regionálna pobočka Košice
Krivá 18
041 94 Košice

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Dotáciu je možné poskytnúť na základe písomnej žiadosti podanej žiadateľom po ukončení inštalácie slnečných kolektorov alebo po ukončení inštalácie kotla na biomasu len na tie inštalácie, ktoré boli ukončené po 20. apríli 2009.

 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika