RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Archív (Všetky ročníky)

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
Úvod arrow Ekosprávy arrow Správy arrow O ekologickej strešnej krytine

O ekologickej strešnej krytine

Napísal: Hospodárske noviny | 02.04.2009
Prvá ekologická strecha na Slovensku je prevratnou novinkou s technológiou, ktorá čistí vzduch a odstraňuje škodlivé exhaláty z okolitého ovzdušia.

Táto unikátna škridla je schopná premeniť až 90 % škodlivín s pomocou slnečného svetla na neškodný, vo vode rozpustný NO3-. Znečistenie ovzdušia vo svete je znepokojujúce. Ľudia, rastliny a živočíchy trpia narastajúcim množstvom škodlivých látok v ovzduší. Kvalita vzduchu alebo skôr jeho nekvalita významne ovplyvňuje stav životného prostredia, ekosystémov a ľudského zdravia.

Monitorovanie kvality ovzdušia

Na základe poverenia Ministerstva životného prostredia SR kvalitu ovzdušia pravidelne sleduje a vyhodnocuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Na jeho internetovej stránke je možné nájsť aktuálne informácie o kvalite ovzdušia, limitné hodnoty a vyhodnotenia znečistenia ovzdušia. V správe o kvalite ovzdušia na základe získaných údajov sa porovnávajú limitné hodnoty s hodnotami nameranými v jednotlivých mestách Slovenska. Merania ukázali, že viaceré mestá na Slovensku majú aktuálne zvýšené povolené limitné emisie. Na základe týchto výsledkov a meraní vypracúvajú na Slovensku úrady životného prostredia aj v spolupráci s Európskou úniou akčné plány na zlepšenie kvality ovzdušia. Možnosť riešenia K zníženiu koncentrácie škodlivín v ovzduší môže prispieť aj prevratná novinka v stavebníctve – ekologická strešná krytina. Táto krytina má špeciálnu povrchovú úpravu. Jej povrch obsahuje titándioxid (TiO2), ktorý pôsobí ako katalyzátor a v súčinnosti so slnečným žiarením, s vlhkosťou a vzdušným kyslíkom neutralizuje nebezpečné oxidy dusíka zo znečisteného vzduchu. Výhodou tejto aktívnej vrstvy je to, že sa nikdy nespotrebuje. Ekologická strešná krytina tak dokáže neutralizovať až 90 % oxidov dusíka – NOX, ktoré sú produkované dopravou, priemyslom a vykurovaním. Zneutralizované škodlivé látky potom zmyje dážď. Analýzou dažďovej vody zo striech so špeciálnym povrchom bolo zistené pH vody 7,6 a hodnota NO3- 3,22 mg/l, čo je v porovnaní s prípustnou hranicou určenou smernicou pre pitnú vodu (50 mg/l) veľmi malé číslo. Podľa priemerných meraní je schopná strecha s povrchovou úpravou ClimaLife s rozlohou približne 200 štvorcových metrov odstrániť ročne z ovzdušia také množstvo oxidov dusíka, aké vyprodukuje za rok v priemere jedno osobné auto, ktoré najazdí okolo 17 000 kilometrov. Kvalita fotokatalytickej aktivity strešnej krytiny je kontrolovaná najskôr v cementárni a následne aj vo výrobnom závode na strešné krytiny a je zabezpečená registrovanou obchodnou značkou. Je to celoeurópsky platná značka kvality pre trvalú fotokatalytickú aktivitu stavebných materiálov. Táto značka garantuje, že táto krytina výrazne prispieva k ochrane životného prostredia. Ďalšou výhodou ekologickej strechy je hladká povrchová úprava, vďaka ktorej je minimálna možnosť rastu machov a zachytávanie nečistôt na krytine.

Príklad zo zahraničia

Prvou krajinou, ktorá začala strešnú krytinu používať na výstavbu a renováciu striech, bolo Nemecko. Po uvedení strešnej krytiny na nemecký trh sa v priebehu trištvrte roka predalo 500-tisíc štvorcových metrov krytiny so špeciálnou úpravou, čím sa v procese výroby ušetrilo niekoľko ton oxidu uhličitého a neutralizovalo asi 2 405 kg oxidov dusíka za rok. „Tieto údaje je možné sledovať i na stránkach nemeckých obcí, kde sú uverejnené aj namerané hodnoty znečisťujúcich látok,“ spresňuje informáciu Zuzana Juríková. V Nemecku však išli ďalej. Strešná krytina tu začína byť oficiálne akceptovaná. V tejto krajine je veľkou výhodou aj to, že štát podporuje všetko, čo sa týka ekológie. U nás je zatiaľ, žiaľ, prax úplne iná.

O krytine

Zvláštnosťou strešnej krytiny je to, že sa vyrába len v matnej povrchovej úprave, čo je nevyhnutné na správne fungovanie jej systému. Inak nie je viditeľný žiadny rozdiel medzi bežne používanou krytinou. Momentálne je krytina dostupná v dvoch farbách: červená a hnedá. Ekologická strecha je cenovo porovnateľná s inými typmi strešnej krytiny a spĺňa aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov.

Zdroj: Hospodárske noviny, 2.4.2009

 
Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika