RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Archív (Všetky ročníky)

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
Úvod arrow Ekosprávy arrow Správy arrow Päť hlavných trendov vo vývoji produktov

Päť hlavných trendov vo vývoji produktov

Výskumná spoločnosť GreenBlue nedávno publikovala článok, v ktorom sumarizovala odpovede významných osobností z oblasti vývoja nových produktov na otázku: Ktoré environmentálne oblasti a trendy budú najvýznamnejšie v nasledujúcich desiatich rokoch z pohľadu podnikania?

 

1) Vodná stopa - „nový“ kľúčový indikátor

Organizácia Spojených národov označuje nedostatok vody za jeden z najzávažnejších problémov 21.storočia. Takmer polovica svetovej populácie – 3,3 miliardy obyvateľov – nemá, alebo onedlho nebude mať prístup k pitnej vode a je len otázka času, kedy to postihne aj zvyšok sveta. Keďže problematika zmeny klímy tak trochu súperí o pozornosť verejnosti s problematikou nedostatku vody, dialóg sa pravdepodobne v najbližších rokoch preklopí skôr k lokálnym debatám o zabezpečení dostatku pitnej vody najmä v husto obývaných regiónoch. Mnohé veľké spoločnosti už zaujali zodpovednejší prístup k spotrebe vody. Coca-Coca plánuje do roku 2020 sa stať „neutrálnou spoločnosťou v spotrebe vody“.

 

2) Zavedenie oceňovania služieb ekosystémov

Pre život na zemi sú dôležité nielen prírodné zdroje ako napríklad voda a ropa, ale rovnako významné sú aj prírodné procesy – napríklad prečisťovanie vody pomocou hydrologických cyklov. V tomto kontexte sa často hovorí o službách ekosystémov. V roku 2005 vydala Organizácia Spojených národov publikáciu, ktorá prináša vedecké fakty o alarmujúcom zhoršovaní sa stavu životného prostredia. Stav populácie mnohých živočíchov a rastlín je natoľko vážny, že práve nedostatok zdrojov a neschopnosť ekosystémov zabezpečovať ich služby sa môžu stať významnými hybnými silami. Počnúc januárom2012 začala International Finance Corporation od svojich klientov požadovať, aby pri svojich podnikateľských aktivitách prijali opatrenia na zabránenie poškodzovaniu služieb ekosystémov. V tomto kontexte sa stále častejšie hovorí o potrebe zavedenia účtovníctva skutočných nákladov (t.j. vrátanie spoločenských a environmentálnych).

 

Image3) Vyššia transparentnosť vo vyhlásení o vplyvoch produktov na životné prostredie

Napriek spomaleniu ekonomických procesov dopyt po environmentálne šetrných produktoch v Európe a Severnej Amerike neustále rastie . Spolu s dopytom po zelenších produktoch rastie aj požiadavka zákazníkov na transparentné zverejňovanie informácií týkajúcich sa negatívnych vplyvov produktov na životné prostredie a to počas celého ich životného cyklu. Spoločnosti ako Patagonia , Method , Interface , Timberland už začiatkom nového tisícročia ukázali nielen to, že sa to dá, ale že je to z dlhodobého hľadiska ekonomicky veľmi prínosné.

 

 

4) Rozšírená zodpovednosť výrobcov za šetrenie so zdrojmi

Spôsoby, ktoré zásadne znižujú tvorbu odpadov nielen počas výroby produktov ale aj na konci doby ich životnosti či už recykláciou, možnosťami znovu použitia produktov je a ešte aj bude mimoriadne naliehavé zaviesť na úrovni každého podniku bez ohľadu na jeho veľkosť. Rozšírená zodpovednosť výrobcu (Extended Producer Responsibility - EPR),presúva bremeno získania materiálov z opotrebovaných produktov späť na výrobcov, nakoľko práve tí sú v najlepšej pozícii priniesť skutočné zlepšenie environmentálnych vlastností produktov a teda aj majú najvyššiu zodpovednosť za kvalitu produkty. Zber elektrických a elektronických zariadení prináša nemalé ekonomické prínosy z už opotrebovaných materiálov. Medzi rokmi 2004 až 2009, Dell vyzbierala 125 ton počítačových zariadení. Spoločnosť Xerox dokázala ušetriť viac ako 50 miliónov dolárov vďaka tavedeniu programu spätného zberu svojich produktov.

 

5) Koniec „plánovanému“ zastaraniu produktov

Výrobu produktov v porovnaní s ich dobou používania má obrovské negatívne environmentálne vplyvy. Z pohľadu životného cyklu výroba spotrebnej elektroniky ako napríklad mobilných telefónov a počítačov spotrebuje až 80 percent z celkovej spotrebovanej energie. Len 20 percent je potrebných na používanie počítača alebo mobilu. Pritom však priemerná životnosť mobilného telefónu je 18 mesiacov a mnohé spoločnosti profitujú práve zo stratégie kontinuálneho uvádzania nových a nových modelov mobilných telefónov. Nokia odhaduje, že predĺžením doby životnosti mobilného telefónu o jeden rok by dokázala ušetriť viac ako 40 percent celkovej spotrebovanej energie. Iné zdroje hovoria napríklad o tom, že ak by sme namiesto recyklovania počítača uprednostnili jeho dlhšie používanie, ušetrili by sme 20-krát viac energie ako jeho recyklovaním. Podstatne viac spoločností by mohli zlepšiť environmentálnu výkonnosť svojich produktov a zvýšiť spokojnosť zákazníkov, ak by dokázali navrhnúť produkty, ktoré je možné opätovne využiť a vylepšovať. Koncept mobilného telefónu Modai od Juliusa Tarnga v sebe zahŕňa modulárne vnútro, ktoré možno jednoducho vymeniť bez toho, aby sme museli zničiť celý telefón. Lojálnosť k značky by sme tak mohli zameniť za lojálnosť k objektu.

Zdroj: GreenBlue.org
Fotot: Timberland

 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika