RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Archív (Všetky ročníky)

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
Úvod arrow Ekosprávy arrow Správy arrow Prvé slovenské výrobky so značkou Európsky kvet

Prvé slovenské výrobky so značkou Európsky kvet

Osvedčenia a pamätnú plaketu, ktoré potvrdzujú udelenie práva používať environmentálnu značku Európskeho spoločenstva - Európsky kvet na svojich výrobkoch: KOKKEN COOP 8 x 72, Super strong 4 x 48 (kuchynské utierky vyrobené z buničiny), SUPR SOFT 6 x 187 a TOILET COOP 16 x 170 (toaletný papier), si prevezme zástupca spoločnosti SHP Harmanec, a. s.
Schéma environmentálneho označovania, platná v EÚ, je nadnárodnou schémou. Zákon upravuje podmienky a postup pri udeľovaní a používaní národnej environ-mentálnej značky Environmentálne vhodný produkt a environmentálnej značky Európskeho spoločenstva Európsky kvet.

Image Environmentálne označovanie produktov patrí ku kľúčovým dobrovoľným nástrojom environmentálnej politiky. Jeho hlavnou funkciou je podporovať produkciu, používanie a spotrebu takých produktov (výrobkov a služieb), ktoré svojou environmentálnou kvalitou predstavujú významný potenciál vo vzťahu k znižovaniu priamych a nepriamych negatívnych vplyvov na životné prostredie, zdravie populácie a biodiverzitu druhov, rodov a ekosystémov. Zároveň podporuje konkurencieschopnosť výrobkov a služieb na vnútornom trhu EÚ, prispieva k výchove a vzdelávaniu spotrebiteľov, verejnej správy, škôl a ďalších zainteresovaných strán, a tým sa podieľa na procese zmeny neudržateľnej výroby a spotreby na udržateľnú.
 
Environmentálna značka EU môže byť udelená napr. týmto výrobkom a službám: umývačky riadu, televízory, náterové farby a laky určené pre vnútorné použitie, univerzálne čistiace prostriedky a čistiace prostriedky pre sanitárne zariadenia, výrobky z tissue papiera, grafický papier, textilné výrobky, svetelné zdroje, pevné podlahové krytiny, mazivá, turistické ubytovacie služby, atď.... (celkom 23 skupín produktov). O environmentálnu značku EU môže požiadať výrobca, dovozca, predávajúci alebo poskytovateľ služieb, ktorého výrobok (služba) musí byť dostupný (á) na trhu kde-koľvek na území EÚ.
 
SHP Harmanec, a. s. je vôbec prvou spoločnosťou na Slovensku, ktorá získava ocenenie - nadnárodnú environmentálnu značku Európsky kvet pre výrobok. V minulom roku získala toto ocenenie hotelová služba Ma Maison Residence Šulekova. Obidve spoločnosti tým prezentujú svoje environmentálne správanie sa, a sú príkladom zodpovedného prístupu k tvorbe a k ochrane životného prostredia. Premiérové odovzdanie Európskeho kvetu pre slovenský výrobok sa uskutoční 14. októbra 2009, počas konferencie Zelené verejné obstarávanie - Cesta k zmene.
 
Zdroj: MŽP SR, www.enviro.gov.sk  
 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika