RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Archív (Všetky ročníky)

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
Úvod arrow Ekosprávy arrow Správy arrow Vláda preberá smernicu o CCS

Vláda preberá smernicu o CCS

Napísal: Viktor Prímus | 18.04.2011
Vláda SR schválila minulý týždeň návrh zákona o geologickom ukladaní oxidu uhličitého (CCS - Carbon capture and storage; pozn. red.).

Navrhovaný zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia bol predložený Ministerstvom životného prostredia a v plnej miere preberá Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení ´ďalších právnych noriem. Členské štáty sú povinné zabezpečiť transpozíciu tejto smernice do národnej legislatívy v termíne do 25. júna 2011.

Návrh zákona upravuje, v súlade so smernicou, práva, povinnosti, opatrenia a postupy v súvislosti s procesmi zachytávania a ukladania priemyselných emisií oxidu uhličitého do geologického prostredia. Hlavným cieľom zavedenia predkladanej legislatívnej úpravy je predovšetkým vytvorenie legislatívneho rámca pre spoločný postup štátov EÚ pri minimalizovaní dopadov klimatických zmien na životné prostredie. Návrh zákona je plne v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a výrazne prispieva k napĺňaniu princípov tvorby a ochrany životného prostredia. Technológia zachytávania a ukladania oxidu uhličitého ponúka nové možnosti pri znižovaní jeho produkcie a stane sa tak úplne novým segmentom podnikania.

Návrh zákona bude priamo vplývať na podmienky podnikania v geologickom prieskume, energetike, hutníctve a v iných odvetviach priemyslu závislých od spaľovacích zariadení. V snahe, aby návrh zákona v maximálnej možnej miere zohľadňoval rozsah problematiky, bol pripravovaný v súčinnosti so zástupcami Ministerstva hospodárstva SR, Hlavného banského úradu, ťažobných spoločností a veľkých priemyselných podnikov. Nemenej náročné bolo aj riešenie problematiky vymedzenia kompetencií zainteresovanej štátnej správy pri uplatňovaní tohto zákona, v súlade s vymedzením väzieb na iné zložkové zákony.

Realizácia návrhu zákona bude mať:
- vplyv na štátny rozpočet, možným zvýšením výdavkov v súvislosti s personálnym posilnením na úrovni ústredných orgánov štátnej správy, Hlavného banského úradu, a obvodných banských úradov, ale až pri realizácii prvých projektov na ukladanie CO2,
- vplyv na hospodárenie obyvateľstva najmä vplyvom zvýšenia cien energií a priemyselných aktivít spojených so spaľovaním fosílnych palív,
- pozitívny vplyv na zdravie ľudí, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a racionalizáciu využívania energetických zdrojov.

Zdroj: Predkladacia správa k návrhu zákona, www.rokovania.sk

 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika