RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Archív (Všetky ročníky)

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
Úvod arrow Ekosprávy arrow Správy arrow ZSE a BSK prináša slnko do škôl

ZSE a BSK prináša slnko do škôl

Inštalácia slnečných kolektorov na jednej z Bratislavských škôl je prvým a unikátnym projektom nielen v Bratislavskom kraji, ale i na celom Slovensku.
V pondelok, 18. mája 2009, Bratislavský kuriér priniesol správu o projekte, v ktorom sa využíva alternatívny zdroj energie, ktorý prispieva k ochrane životného prostredia, šetrí finančné prostriedky a zároveň napĺňa opatrenia vlády SR v oblasti stratégie vyššieho využívania obnoviteľných zdrojov energie. Týmito slovami by sa dal charakterizovať projekt na SPŠE Karola Adlera v Bratislave, ktorý v minulom roku úspešne zrealizoval BSK spolu so svojimi partnermi, medzi ktorými nechýbala ani Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE). Prvé výsledky svedčia o tom, že takáto forma premeny slnečnej energie na elektrickú energiu chráni nielen životné prostredie, ale šetrí i finančné prostriedky a stáva sa efektívnym nástrojom v boji proti hospodárskej a finančnej kríze.
 
PPP projekt Slnko do Bratislavských škôl ako jedinečný projekt nielen v kraji, ale i na celom Slovensku, ukazuje na možnú kvalitnú spoluprácu verejného i súkromného sektora. Výsledok projektu predstavuje výnimočný pokrok v oblasti produkcie „zelenej energie“. Projekt zároveň podporuje energetickú politiku vlády SR, ktorá sa usiluje zvýšiť využitie obnoviteľných zdrojov energie.
 
Projekt Slnko do Bratislavských škôl začal Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so zmluvnými partnermi realizovať v apríli 2008. Návrh, konštrukčné i inštalačné práce vykonal súkromný partner SkREA na základe zmluvne dohodnutých podmienok. Vstupom tretieho kľúčového partnera ZSE sa zabezpečila metodická podpora pri procese pripojenia fotovoltaickej elektrárne do distribučnej siete, pri uzatváraní zmluvy o výkupe vyrobenej elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku.
 
Výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energií ako je napr. slnečná energia štát podporuje tým, že ustanovil povinnosť vykúpiť ju za regulovanú cenu, ktorá zohľadňuje použitú technológiu a druh obnoviteľného zdroja. Fotovoltaická elektráreň bola pripojená k distribučnej sústave ZSE Distribúcia, a.s., ktorá vykúpi vyrobenú elektrinu v zmysle energetickej legislatívy a za štátom regulovanú cenu. BSK ako vlastník projektu, z príjmu za vyrobenú elektrinu uhradí nielen finančné náklady na prevádzku školy, ale každým rokom vďaka projektu získa ďalšie prostriedky na financovanie svojich aktivít.
 
Demonštratívny fotovoltaický systém využíva slnečné žiarenie, významný zdroj obnoviteľnej energie, na tvorbu elektrickej energie. Keďže pri tejto premene nevznikajú žiadne škodlivé látky, tento systém výrazne šetrí životné prostredie. Medzi jeho ďalšie výhody patrí vysoká životnosť a minimálne prevádzkové náklady. Fotovoltika predstavuje najmodernejšiu technológiu v oblasti využívania alternatívnych zdrojov a prináša i príležitosti na podnikanie.
 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika