RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

banner

Dôležité inštitúcie

Základným prvkom inštitucionálnych nástrojov sú štátne inštitúcie, ktoré majú veľký význam pri tvorbe koncepcií, realizácii a kontrole stanovených cieľov v ochrane životného prostredia. Vrcholovým orgánom je štátnej výkonnej moci je vláda, ktorá orkem iného vytvára rámec pre štátnu environmnetálnu politiku. Ústrednými orgánmi verejnej správy sú ministerstvá, ktoré spracovávajú základné koncepcie svojich politík. Kľúčové štátne inštitúcie v súvislosti s tvorbou a realizáciou štátnej environmnetálnej politiky sú:

 • Ministerstvo životného prostredia SR, 
 • Ministerstvo pôdohospodárstva SR,
 • Ministerstvo financií,
 • Ministerstvo hospodárstva SR,
 • Ministerstvo regionálneho rozvoja a výstavby SR,
 • Minsiterstvo zdravotníctva SR,
 • Ministerstvo školstva SR,
 • Štátny environmnetálny fond,
 • Slovenská angetúra životného prostredia,
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia,
 • Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky,
 • Výskumné ústavy, 
 • Orgány regionálnej (krajskej) a miestnej (obecnej) samosprávy,
 • Akademická obec,
 • iné.
 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika