RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

banner

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre:

 1. priemysel s výnimkou potravinárstva,
 2. stavebných výrobkov a výroby stavebných látok,
 3. energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov,
  teplárenstvo a plynárenstvo,
 4. ťažbu a úpravu tuhých palív, ťažbu ropy a zemného plynu, ťažbu rudných a nerudných surovín a vyhľadávanie a prieskum rádioaktívnych surovín a ich ťažbu,
 5. podporu malého podnikania a stredného podnikania,
 6. stratégiu tvorby podnikateľského prostredia a podporu podnikateľského prostredia,
 7. vnútorný obchod, zahraničný obchod, cestovný ruch a ochranu spotrebiteľa,
 8. ochranu a využívanie nerastných surovín vrátane hlavného dozoru nad ochranou a využívaním ložísk nerastov,
 9. hlavný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou prevádzky v banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri používaní výbušnín,
 10. puncovníctvo a skúšanie drahých kovov,
 11. kontrolu zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými zbraňami a prekurzormi potrebnými na ich výrobu,
 12. koordináciu a metodické usmerňovanie plnenia úloh hospodárskej mobilizácie,
 13. odštátnenie a privatizáciu majetku štátu a pre správu majetku štátu v podnikateľskej sfére. oblasť financií, daní, colníctva, cien, finančnej kontroly a vnútorného auditu.

Kontakt:

Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 17
827 15 Bratislava
tel: +421 (0)2 4854-1111
fax: +421 (0)2 4333-7827
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Externá komunikácia: Branislav Zvara

www.economy.gov.sk

 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika