RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

banner

Environmentálne riziká a environmentálna bezpečnosť

 • Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 277/2005 Z.z.
 • Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmoch v znení zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 77/2005 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 399/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 489/2002 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 451/2005 Z. z.
 • Vyhláška č. 490/2002 Z. z. o bezpečnostnej správe a o havarijnom pláne v znení vyhlášky č. 452/2005 Z. z.
 • Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 258/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o environmentálnom označovaní výrobkov
 • Zákon č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška MŽP SR č. 606/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o environmentálnom overovaní a registrácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 159/2004 Z. z. o vydaní výnosu č. 1/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre výrobkovú skupinu Nepálené murovacie materiály
 • Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 160/2004 Z. z. o vydaní výnosu č. 2/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre výrobkovú skupinu Drôtovo kamenné konštrukcie
 • Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 17/2005 Z. z. o vydaní výnosu č. 1/2005, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov dosky na báze dreva
 • Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 18/2005 Z. z. o vydaní výnosu č. 2/2005, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov náterové látky
 • Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 19/2005 Z. z. o vydaní výnosu č. 3/2005, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov prostriedky na zimnú údržbu
 • Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 114/2005 Z. z. o vydaní výnosu č. 4/2005, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov stavebné stroje na zemné práce
 • Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 103/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 4/2005, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov mleté vápence
 • Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 104/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 4/2005, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov oceľové smaltované vane a sprchovacie misy
 • Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 105/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 4/2005, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov elektrické automatické práčky pre domácnosť
 • Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 106/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 4/2005, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov lepidlá a tmely
 • Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 107/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 4/2005, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov kvapalné detergenty
 • Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 573/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 6/2006, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu textilné výrobky
 • Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 574/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 7/2006, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov cementy
 • Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 575/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 8/2006, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov mazacie oleje
 • Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 576/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 9/2006, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov vykurovacie kotly na plynné palivá vybavené horákom s ventilátorom a atmosferickým horákom

© 2007 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Všetky práva vyhradené

 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika