RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

banner

Ochrana a racionálne využívanie horninového prostredia

  • Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe v znení zákona č. 525/2004 Z.z., v znení zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 497/2005 Z. z. opraviť na: Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon)
  • Vyhláška MŽP SR č. 141/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon opraviť na: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon.
 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika