RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Najvyhľadávanejšie frázy

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company

Mapa stránok

Hľadanie výrazu environmentálny syst
Celkovo nájdených 100 záznamov. Hľadanie environmentálny syst pomocou

Zobrazujem 91 - 100 z 100

91. Bilancia materiálových tokov

Princíp materiálovej bilancie je veľmi jednoduchý a podobný bežnému účtovníctvu. Jedná sa o vyhodnotenie vstupov materiálu, ktoré si vyžaduje daný (výrobný) proces a následných výs

92. Environmentálne manažérske účtovníctvo

...níctvo (EMÚ) sa zameriava na identifikáciu, zber, analyzovanie, hodnotenie a prenos informácií týkajúcich sa environmentálnych nákladov a výnosov ako aj iných hodnotných informácií, dôl...

93. Environmentálne označovanie typu II

... norme ISO 14021 (STN EN ISO 14021). Tento typ označovania umožňuje uvádzať vlastné vyhlásenia tvrdení o environmentálnych vlastnostiach výrobkov, formulované výrobcami, dovozcami, dist...

94. Environmentálny audit

Environmentálny audit tvorí neoddeliteľnú časť procesu zavádzania a udržiavania environmentálneho manažérskeho systému (ďalej len "EMS"). Hlavným cieľom auditu je zistiť, či EMS je v

95. Environmentálne správy

...oval záväzok k zodpovednému environmentálne orientovanému manažmentu, správa by mala obsahovať, čo najviac environmentálnych indikátorov vzťahujúcich sa k podnikovým výdavkom na ochranu...

96. Ekologická stopa

...ntstandards.org. Pre podniky je ekologická stopa výhodná na vytvorenie benchmarkingu a zadanie kvantitatívnych environmentálnych cieľov. Analýza ekologickej stopy dokáže ukázať, v ktorých...

97. Environmentálny manažérsky systém

Environmentálny manažérsky systém (EMS) podľa normy ISO 14 001 patrí medzi dôležité manažérske nástroje. EMS sa skladá z určitého počtu navzájom prepojených prvkov, ktoré umožňuj

98. Ekologická kancelária

...ši účasť na takýchto stretnutiach... 4. Spravte zelený screening Vašich dodávateľov. – Informujte sa o environmentálnych praktikách Vašich predajcov. Sú konvenční? Zelení? Alebo ni...

99. Environmentálny dodávateľský reťazec

Šetrný prístup podniku k životnému prostrediu je možné rozšíriť nad rámec jeho vlastných činností, a to na environmentálne dopady jeho spolupráce s dodávateľmi (ako vyplýva z analý

100. Biomimikry

...irále, môže slúžiť ako návod, ktorý pomôže novátorom používať biomimikry na „zbiologizovanie“ ich environmentálnych výziev, hľadanie inšpirácie v prírodnom svete a následnom v...


Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika