RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Ekoknižnica

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
banner

Biomimikry

Biomimikry (spojenie slov bios – život a mimesis – napodobovanie) je nová disciplína, ktorá študuje najlepšie nápady prírody a tieto plány a procesy potom napodobuje, čím sa snaží vyriešiť environmentálne problémy spojené s výrobou a spotrebou produktov. Príkladom je skúmanie listu na vynájdenie lepšieho slnečného článku. Riešenie inšpirované fungovaním prírodných ekosystémov sa odborníkmi považuje za „inováciu inšpirovanú prírodou“.

Kľúčovou myšlienkou je, že evolúcia, ktorou príroda prechádza, už vyriešila mnohé problémy, s ktorými ľudstvo bojuje. Zvieratá, rastliny a mikróby sú dokonalými inžiniermi. Prišli na to, čo funguje, čo je primerané a čo je najdôležitejšie, čo tu na Zemi pretrvá a zostane. To je skutočným posolstvom biomimikry: po 3,8 miliónoch rokoch výskumu a vývoja sú fosílie tým, čo zlyhalo, a to, čo nás obklopuje, je tajomstvom prežitia.

Tak, ako napríklad bielopásavec chladový napodobuje babôčku smradľavú, napodobujeme my, ľudia, najlepšie adaptované organizmy v našom okolí. Učíme sa napríklad nakladať s energiou tak, ako to robí list, pestovať potravu ako to robia prérie, vyrábať keramiku ako mušľa, sami sa liečiť ako šimpanz, vytvárať farby ako páv, kalkulovať ako bunka či podnikať ako orechovníkové lesy.

Pre ľudí je vedomé napodobovanie životného talentu stratégiou na prežitie, cestou k udržateľnej budúcnosti. Čím viac bude náš svet fungovať ako svet prírody, tým dlhšie v tomto našom domove, ktorý ale nie je výlučne náš, zotrváme.

Firmy a organizácie, ktoré už aplikovali koncept biomimikry

(v abecednom poradí)

Amana-Key American Institute of Architects - American Institute of Chemical Engineers - American Interior Design Association -American Society of Interior Designers -Arup Engineers - Aspen IDEAS Festival - Ball State University - Bioneers - Boston Research Center -Brookfield Zoo - Calgary Chamber of Commerce -California Academy of Sciences -California College of Arts and Crafts -California Resource and Recycling Association -Canada ’s National Roundtable for the Economy and the Environment -Carollo Engineers -City of Seattle -Clean Energy Fund of Connecticut -Color Marketing Group -Consorta Health Care Providers - Cooper Hewitt -Corporate Design Foundation -Corporation for the Northern Rockies - Daiwa House -David Oakey Designs -Design Futures Council Dial Corporation -Dixie Contract Carpet -Dupont -Ecotrust Environmental Protection Agency -E-Source -Evergreen College Federation of Canadian Municipalities -Forum for the Future - Fox & Fowle Architects -Future 500 -General Electric -General Mills -Gensler Architects -Georgia Tech Global Business Network -Green Building Council of Cleveland -Hallmark -Herman Miller -Hewlett-Packard -HOK Architects -Hosokawa Micron International -Ideas that Matter -IDEO -IIDEX -Innovation Convergence 2005 - Institute for the Northwest -Interface International -Interior Designers Association - Levi’s-McDougal-Goodman & Associates -NASA -National Textile Center -Nike -Novell -O2 -Patagonia -Proctor & Gamble -S.C. Johnson -Seven Generations -Shell - Stanford University -... a mnohé iné

Nazeranie na prírodu ako na model, mieru a radcu

Ak chceme svedomito napodobovať talent prírody, musíme sa na ňu pozrieť inými očami. Pri koncepte biomimikry sa na prírodu musíme pozrieť ako na model, mieru a radcu.

Príroda ako model: Biomimikry je novou vedou, ktorá študuje prírodné modely a potom tieto formy, procesy, systémy a stratégie napodobuje, aby vyriešila ľudské problémy, a to udržateľne. Biomimicry Guild a jeho spolupracovníci vyvinuli pre užívanie prírody ako modelu praktický dizajnérsky nástroj s názvom „Biomimikry dizajnová špirála“.

Príroda ako miera: Biomimikry na posúdenie udržateľnosti našich inovácií používa ekologický štandard. Po 3,8 miliónoch rokoch vývoja sa príroda naučila, čo funguje a čo pretrváva. Príroda ako miera je zachytená v životných princípoch a je začlenená do hodnotiaceho kroku Biomimikry dizajnovej špirály.

Príroda ako radca: Biomimikry je nový spôsob videnia a hodnotenia prírody. Predstavuje éru založenú nie na tom, čo môžeme z prírody vyťažiť, ale čo sa z nej môžeme naučiť.

Biomimikry: nástroj inovácie

Novátori z viacerých oblastí života – inžinieri, manažéri, dizajnéri, obchodní lídri a ďalší – môžu používať biomimikry na vytvorenie viac udržateľných plánov. Biomimikry proces konzultácie talentu života, popísaný v Biomimikry dizajnovej špirále, môže slúžiť ako návod, ktorý pomôže novátorom používať biomimikry na „zbiologizovanie“ ich environmentálnych výziev, hľadanie inšpirácie v prírodnom svete a následnom vyhodnocovaní riešení, či výsledný efekt napodobuje prírodu vo všetkých oblastiach – forme, procese a ekosystéme.

Biomimikry metodológia neprináša múdrosť prírody len do fyzického usporiadania, ale aj do rozhodnutí o výrobnom procese, balení a ďalších spôsoboch ako napríklad nakladaní a distribúcii. Špirála slúži aj na zvýraznenie opakovateľnosti prírodných procesov – to znamená, že po vyriešení jednej výzvy a následnom zhodnotení jej kladov pri strete so životnými princípmi sa často vynorí výzva nová a návrhový proces tak začína od začiatku. Novátor napríklad môže navrhnúť veternú turbínu, ktorá bude napodobovať prírodné princípy, ale potom sa spýta, ako bude vyrobená? Bude používanie energie a chemický postup výroby tiež napodobovať prírodu?

Dizajnová špirála

Autormi metódy Dizajnovej špirály sú Janine Benyus a Dayna Baumeister, ktoré ju používajú pri učení a praktizovaní biomimikry metódy. Grafické spracovanie vytvoril Carl Hastrich. Navrhol, že biomimikry budú reprezentovať proces v špirále, ktorá bude vizuálne zrozumiteľná pre dizajnérov. Carl dnes túto metódu vyučuje na University of Arts and Designs v Ontariu a popritom spolupracuje s tímom vedcom združených v Biomimicry Guild na začlenení metódy do hlavného prúdu priemyselného dizajnu.

Obrázok 1 Biomimikry dizajnová špirála

Image

Zdroj:Biomimicry Institute

Identifikácia

Vývin stručného návrhu ľudských potrieb:

 • Vyviňte stručný návrh so špecifikami o probléme, ktorý treba riešiť.
 • Podrobte stručný návrh kritike, aby ste mohli identifikovať jadro problémov a špecifikami návrhu.
 • Identifikujte funkciu, ktorú má Váš návrh spĺňať: Na čo chcete, aby Váš návrh slúžil? (nie „čo chcete navrhnúť?“). Pokračujte s pýtaním sa prečo, až kým dosiahnete jadro problému.
 • Definujte špecifiká problém:
  • Cieľový trh: kto je do problému zahrnutý a kto bude zahrnutý do jeho riešenia?
  • Poloha: kde je umiestnený problém a kde bude aplikované jeho riešenie?

Prenos

„Biologizujte“ návrh výrobku. Skúmajte dizajn výrobku z prírodnej perspektívy:

 • Preneste funkcie návrhu do funkcií, ktoré zabezpečuje aj príroda. Pýtajte sa, „ako narába s touto funkciou príroda?“ „Ako príroda s touto funkciou nenarába?
 • Pridajte k otázkam ďalšie kľúčové slová
 • Definujte miesto výskytu/lokalitu
  • klimatické podmienky
  • výživové podmienky
  • sociálne podmienky
  • dočasné podmienky

Pozorovanie

Vyhľadajte víťazov v prírode, ktorí vyriešia alebo odpovedia na Vaše výzvy:

 • Nájdite najlepšie prírodné modely ako odpovede na Vaše otázky
 • Zoberte do úvahy doslovné aj metaforické modely
 • Víťazného adaptéra nájdite pýtaním sa „ktorého prežitie na tomto závisí?“
 • Nájdite organizmy, ktoré sa najviac konfrontujú s problémom, ktorý chcete riešiť, ale zároveň ním nie sú trápené
 • Smerujte k extrémom danej lokality
 • Preberte problém skrz naskrz a vrhnite sa na jeho hlavý bod
 • Otvorte diskusiu s biológmi a špecialistami v danom obore

Abstrakcia

Nájdite v prírode opakujúce sa vzory a procesy, ktoré dosiahli úspech:

 • Vytvorte taxonómiu životných stratégií
 • Vyberte víťazov s najpríhodnejšou stratégiou k Vašej špecifickej návrhovej výzve
 • Vyjmite z tohto zoznamu opakujúce sa úspechy a princípy, ktoré tento úspech dosiahli

Aplikácia

Vyviňte nápady a riešenia založené na prírodných modeloch:

 • Rozviňte koncepty a nápady aplikované z hodín s Vašimi „prírodnými“ učiteľmi
 • Vo Vašich návrhoch sa snažte aplikovať tieto poznatky do čo najväčšej miery
  • Napodobovanie formy:
   • Objavte detaily premeny
   • Pochopte vplyv veľkosti merítka
   • Zvážte faktory, ktoré ovplyvňujú účinnosť formy organizmu
   • Zvážte možnosti, ktorými môžete rozšíriť rozhovor aj na napodobovanie procesu a/alebo ekosystém
  • Napodobovanie funkcie:
   • Objavte detaily biologických procesov
   • Pochopte vplyv veľkosti merítka
   • Zvážte faktory, ktoré ovplyvňujú účinnosť procesu organizmov
   • Zvážte možnosti, ktorými môžete rozšíriť rozhovor aj na napodobovanie ekosystému
  • Napodobovanie systému:
   • Objavte detaily biologických procesov
   • Pochopte vplyv veľkosti merítka
   • Zvážte faktory, ktoré ovplyvňujú účinnosť procesu organizmov

Vyhodnotenie

Ako sú Vaše nápady porovnateľné so životnými princípmi, s úspešnými princípmi prírody?

Vyhodnoťte riešenia Vašich plánov proti prírodným princípom:

 • Vyviňte vhodné otázky z životných princípov a pokračujte v skúmaní Vašich riešení
 • Stotožnite sa s novými spôsobmi na zlepšenie Vašich návrhov a začnite bádať po nových otázkach
 • Otázky by teraz mali byť detailnejšieho konceptu:
  • Balenie, výroba, obchod, preprava
  • Nové produkty – dodatky, zjemňovanie
  • atď.

Identifikácia

Vyviňte zjemňujúci plán založený na ponaučeniach z vyhodnotenia životných princípov

Príroda pracuje s malými slučkami spätnej väzby, neustále sa učí, adaptuje a vyvíja. Tiež môžeme profitovať z tohto myslenia, vyvíjať naše návrhy podľa opakovaných krokov pozorovania a rozvoja, odkrývať nové ponaučenia a neustále ich aplikovať v našich vlastných dizajnových bádaniach.

Zdroje:

Benyus Janine. Biomimicry. 2003.
Biomimicry Guild
Biomimicry Institute

 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika