RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Najvyhľadávanejšie frázy

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company

Mapa stránok

Hľadanie výrazu environmentálny syst
Celkovo nájdených 100 záznamov. Hľadanie environmentálny syst pomocou

Zobrazujem 61 - 90 z 100

61. Uhlíková stopa

...medzi bežnými a biopotravinami. Pre spoločnosti je uhlíková stopa jeden z novších nástrojov zviditeľnenia environmentálnych vlastností svojich výrobkov a služieb. Výpočet uhlíkovej st...

62. Využitie servicizing v praxi

... fyzickým tovarom. Táto teória hovorí o tom, že dematerializácia by mala na odplatu viesť nielen k nižším environmentálnym dopadom, ale aj k príležitosti pre výrobcov a dodávateľov usp...

63. Využitie konceptu z kolísky do kolísky v praxi

...a náklady zvyšujú (opäť je potrebné uvažovať aj o výrobnom cykle každej jednej chemikálie). Pri analýze environmentálnych vplyvov textilnej látky, ktorú podnik chcel použiť pre zhotov...

64. Iniciatívy v oblasti spoločenskej zodpovednosti

...terdame. Cieľom GRI je ustanoviť medzinárodný štandardizovaný model pre meranie a reportovanie ekonomických, environmentálnych a spoločenských aspektov podnikania. GRI vydáva smernice repor...

65. Globálne problémy a podnikanie

...lučiteľné s ľudským prežitím. Takýto vývoj sa dá len ťažko považovať za udržateľný a pesimistický environmentálny výhľad v prípade nečinnosti potvrdzuje aj posledná správa UNE...

66. Spoločenská zodpovednosť firmy

...pty SZF či triple-bottom-line poukazujú na to, že ekonomické záujmy nemusia byť v protiklade so sociálnymi a environmentálnymi záujmami, ale môžu tvoriť synergický efekt. SZF poskytuje or...

67. ENVIDOM na Slovensku

Iniciatíva výrobcov elektrospotrebičov na Slovensku Envidom je neziskové združenie právnických osôb - výrobcov elektrospotrebičov. Koordinuje a financuje systém zberu a recyklácie odpadu z

68. Eurofondy

...tredia SR (www.enviro.gov.sk, www.opzp.sk). Výkon funkcie Riadiaceho orgánu OP ŽP na MŽP SR zabezpečuje Sekcia environmentálnych programov a projektov. Jednotlivé činnosti riadiaceho orgánu O...

69. Environmentálne označovanie typu I

... značky „Environmentálne vhodný produktov“ (EVP) a európskej značky „Európsky kvet“ (EK). Udeľovanie environmentálnych značiek je proces založený na overovaní zhody prihlásených ...

70. GRI metodika

Najvýznamnejšie medzinárodné štandardy pre správy o spoločenskej zodpovednosti sú „Sustainability Reporting Guidelines“ vytvorené medzinárodnou organizáciou Global Reporting Initiative

71. Global Compact

...jených národov a šesť agentúr Organizácie spojených národov: Úrad vysokého komisára pre ľudské práva, Environmentálny program Organizácie spojených národov, Medzinárodná organizác...

72. Environmentálne podnikateľské iniciatívy

...blasti riešenia environmentálneho problému (resp. skupiny problémov) alebo zvyšovania povednomia o niektorej z environmentálnych oblastí týkajúcich sa výroby alebo celého reťazca (udržate...

73. Environmentálne technológie

... odpadov. Európska komisia prijala 28. januára 2004 Akčný plán na zlepšenie vývoja a širokého používania environmentálnych technológií. Tento dokument bol následne potvrdený na jarnom ...

74. Environmentálne manažérstvo

...tupu do riešenia problémov ochrany starostlivosti o prostredie zvyšovania správania organizácií aplikovaním environmentálnych inovácií. Medzi hlavné nástroje zaraďujeme: systémy envi...

75. Environmentálne indikátory

...podnikovom správaní a jeho snahe ho pozitívne ovplyvniť. K čomu slúžia environmentálne indikátory? Pomocou environmentálnych indikátorov podnik sleduje v čase, či sa zlepšuje alebo zhor...

76. Ochrana vôd a ich racionálne využívanie

...prostredia Slovenskej republiky č. 224/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení oblasti povodí, environmentálnych cieľoch a o vodnom plánovaní Vyhláška Ministerstva životn...

77. Nástroje a indikátory

...torov podnikovej environmentálnej politiky, ktoré môžu podniky a organizácie aplikovať s cieľom zlepšiť si environmentálny profil, zvýšiť hospodárnosť so zdrojmi a získať lepší imid...

78. Vláda SR

...ektor všeobecný Adresa: Recyklačný fond Nobelova 18 831 02 Bratislava Tel: 02 /4920 7611 URL: www.recfond.sk Environmentálny fond Environmentálny fond bol zriadený zákonom 587/2004 Z.z. ak...

79. Možnosti spolupráce

...dobe textu , fotografie a príbehu , ktorý na portáli ekologika.sk uverejníme. Kontaktujte nás pri hľadaní environmentálnych riešení pre Váš podnik alebo organizáciu. Pomôžeme Vám. ...

80. Servicizing

... fyzickým tovarom. Táto teória hovorí o tom, že dematerializácia by mala na odplatu viesť nielen k nižším environmentálnym dopadom, ale aj k príležitosti pre výrobcov a dodávateľov usp...

81. Obľúbené knihy

Obálka Referencia knihy   Příručka hliněného stavitelství Gernot Minke Vydavateľ: Pagoda, Bratislava (2009) ISBN: 978-80 969698-2-1   BIOMIMICRY: Innovation Inspired b

82. Zdroje financovania

Na financovanie environmentálnych aktivít sa často využívajú okrem interných aj externé zdroje. Za externé zdroje financovania sa považujú všetky zdroje, ktoré do podniku prichádzajú zv

83. Právo životného prostredia

Slovenská republika V tejto sekcii nájdete vybraté právne predpisy usporiadané podľa členenia Ministerstva životného prostredia SR. Aktuálne znenia sa nachádzajú na stránke Ministerstva s

84. Slovenská agentúra životného prostredia

SAŽP je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia (MŽP SR) s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade so zásadami

85. Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia vrátane a) ochrany prírody a krajiny, b) vodného hos

86. Rovníkové princípy

...m pôžičky a jednak bezpečnosťou jej vystavenia. Projektoví finančníci sa môžu stretnúť so sociálnymi a environmentálnymi témami, ktoré sú jednak komplexné, a kladú tiež veľké ná...

87. Dolphin Safe

Dolphin Safe je medzinárodný štandard, ktorý poskytuje základ pre politiky a praktiky najväčších svetových lovcov, výrobcov a spracovateľov tuniakov. Označenie Dolphin Safe vzniklo ako r

88. Forest Stewardship Council

...ie rôznych lesných produktov a funkcií lesa pre zabezpečenie ekonomickej životaschopnosti a širokého rozsahu environmentálnych a sociálnych úžitkov. Princíp 6: Vplyv na životné prostred...

89. Environmentálne označovanie

.... V záujme dôveryhodnosti musia tieto akreditačné orgány certifikovať len produkty, ktoré vyhovujú vysokým environmentálnym štandardom a udržiavať efektívny kontrolný a sankčný systé...

90. Environmentálne manažérske indikátory

...ujú merať environmentálne správanie podniku, sledovať vývoj ich vývoj ako aj úsilie podniku neustále svoj environmentálnych profil zlepšovať. Indikátory môžu byť použité v rámci EM...


Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika