RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Ekoknižnica

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
banner

Environmentálne označovanie typu II

Zásady a princípy

Zásady a princípy environmentálneho označovania typu II sú štandardizované v medzinárodnej norme ISO 14021 (STN EN ISO 14021).

Tento typ označovania umožňuje uvádzať vlastné vyhlásenia tvrdení o environmentálnych vlastnostiach výrobkov, formulované výrobcami, dovozcami, distribútormi, maloobchodníkmi alebo kýmkoľvek, kto má pravdepodobný prospech z tvrdenia. Vlastné vyhlásenia sa môžu uvádzať aj bez certifikácie treťou stranou. Označovanie typu II umožňuje výrobcom alebo dovozcom, zlepšujúcim svoje environmentálne správanie a environmentálnu kvalitu výrobkov, zvýšiť svoju konkurencieschopnosť v prípade, keď nie sú vopred stanovené špecifické požiadavky v rámci národneho alebo európskeho systému označovania (Smernice NPEHOV, Výnosy MŽP SR, Oznámenia MŽP SR, Rozhodnutia EC).

Cieľ

Cieľom používania vlastných vyhlásení výrobcami alebo dovozcami je prostredníctvom podávania overiteľných , presných a nezavádzajúcich informácií o environmentálnych aspektoch výrobkov podporovať dopyt a dodávanie tých výrobkov, ktoré spôsobujú menšiu záťaž na životné prostredie a stimulovať na základe hospodárskej súťaže environmentálne zlepšovanie prostredníctvom trhu.

Požiadavky

Dôležité požiadavky na používanie vlastných environmentálnych vyhlásení. Vlastné environmentálne vyhlásenia musia byť:

  • presné, konkrétne a overiteľné
  • odôvodnené e overené
  • špecifické pre environmentálny aspekt, ktorý je predmetom tvrdenia
  • musia brať do úvahy dôležité aspekty životného cyklu výrobku
  • nesmú byť neurčité alebo nešpecifické napr,-. „ekologický“, „priateľský voči životnému prostrediu“ a iné
  • vlastné vyhlásenia nenahrádzajú ani nemenia environmentálne informácie, tvrdenia alebo označovanie požadované na základe právnych predpisov alebo akýchkoľvek iných použiteľných právnych požiadaviek. Vyjadrujú dobrovoľné aktivity výrobcov alebo dovozcov vo forme nadštandardných environmentálnych výrobkov
  • vyhlasovateľ vlastných environmentálnych vyhlásení, ktoré zvyšujú jeho environmentáne správanie, má spĺňať základné požiadavky týkajúce sa výrobku tj. právne a technické predpisy SAŽP, Centrum environmentálneho manažérstva v Trnave vykonáva overenie environmentálneho vyhlásenia na základe podanej žiadosti a vydáva certifikát.

 Zdroj: Slovenká agentúra životného prostredia

 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika