RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Ekoknižnica

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
banner

Environmentálny dodávateľský reťazec

Šetrný prístup podniku k životnému prostrediu je možné rozšíriť nad rámec jeho vlastných činností, a to na environmentálne dopady jeho spolupráce s dodávateľmi (ako vyplýva z analýza životného cyklu výrobku).
Zlepšiť vlastnú environmentálnu výkonnosť je možné za prvé samotným výberom dodávateľov, za druhé spoluprácou a koordináciou jednotlivých činností s týmito dodávateľmi, ktoré sú súčasťou tvorby hodnotového reťazca. Takýto environmentálne riadený dodávateľský reťazec (environmental supply chain management) zahŕňa napríklad monitorovanie environmentálnej výkonnosti dodávateľov, stanovenie štandardov nákupu, výskum a vývoj nových materiálov a látok šetrnejších k životnému prostrediu a podobne, aby sa znížila, resp. eliminovala spotreba toxických a inak nebezpečných látok pre človeka a životné prostredie, čím by sa zároveň zabránilo odbytu produktov obsahujúcich nebezpečné látky. Ďalej je možné zamerať úsilie podniku na spoluprácu s dodávateľmi v rámci projektov ekodizajnu a poskytovaní školení a informácií tak zamestnancom vo vnútri podniku ako aj v spolupráci s dodávateľmi, a teda zamestnancom dodávateľských firiem.
 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika