RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Najvyhľadávanejšie frázy

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company

Mapa stránok

Hľadanie výrazu Rovníkové princí
Celkovo nájdených 50 záznamov. Hľadanie Rovníkové princí pomocou

Zobrazujem 31 - 50 z 50

31. Responsible Care

Responsible Care je celosvetová iniciatíva chemického priemyslu, ktorej cieľom je neustále zvyšovať starostlivosť o životné prostredie, zdravie a bezpečnosť pri výrobe a používaní chem

32. Eurofondy

Viacero dobrých a zároveň zelených zámerov, ktoré spĺňajú štandardy udržateľného podnikania, je možné spolufinancovať aj s podporou štrukturálnych fondov. Z väčšej miery sú tieto

33. Environmentálne označovanie typu I

Národný program environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov (ďalej len „Národný program) bol vypracovaný na princípoch a zásadách Nariadenia Rady č. 880/92/EEC o schéme environ

34. GRI metodika

Najvýznamnejšie medzinárodné štandardy pre správy o spoločenskej zodpovednosti sú „Sustainability Reporting Guidelines“ vytvorené medzinárodnou organizáciou Global Reporting Initiative

35. Global Compact

Iniciatíva Global Compact bola oficiálne spustená v júli 2000 na podnet bývalého generálneho tajomníka OSN Kofi Annana. K iniciatíve sa doteraz pripojilo vyše 6 200 spoločností a inštitú

36. Environmentálne podnikateľské iniciatívy

Environmentálna podnikateľska iniciatíva (EPI) je forma vzájomnej spolupráce medzi minimálne dvoma a viac podnikmi a organizáciami, ktorých spája spoločný cieľ v oblasti riešenia environm

37. Rovníkové princípy

... sú jednak komplexné, a kladú tiež veľké nároky hlavne pokiaľ ide o projekty objavujúce sa na trhu. Rovníkové princípy finančných inštitúcií (EPFI) prijali tieto Princípy za účel...

38. Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council (FSC) je medzinárodné združenie členov pozostávajúce z rozličných skupín zastupujúcich environmentálne, ekonomické a sociálne záujmy, vlastníkov a užívateľ

39. Bilancia materiálových tokov

Princíp materiálovej bilancie je veľmi jednoduchý a podobný bežnému účtovníctvu. Jedná sa o vyhodnotenie vstupov materiálu, ktoré si vyžaduje daný (výrobný) proces a následných výs

40. Environmentálne manažérske účtovníctvo

Environmentálne manažérske účtovníctvo (EMÚ) sa zameriava na identifikáciu, zber, analyzovanie, hodnotenie a prenos informácií týkajúcich sa environmentálnych nákladov a výnosov ako aj

41. Environmentálne označovanie typu II

Zásady a princípy Zásady a princípy environmentálneho označovania typu II sú štandardizované v medzinárodnej norme ISO 14021 (STN EN ISO 14021). Tento typ označovania umožňuje uvádza

42. Ekologická kancelária

Tu sú niektoré všeobecné k prírode šetrné opatrenia, ktorých by ste sa mali držať pri zakladaní, rozširovaní a organizovaní Vášho pracovného priestoru a zavedeného systému. Dôveruj

43. Biomimikry

Biomimikry (spojenie slov bios – život a mimesis – napodobovanie) je nová disciplína, ktorá študuje najlepšie nápady prírody a tieto plány a procesy potom napodobuje, čím sa snaží vyr

44. Ekodizajn v marketingovej komunikácii

Environmentálna marketingivá komunikácia (EMK) siaha ďalej ako len k znižovaniu množstva spotrebovaného alebo výberom recyklovaného papiera. EMK sa dotýka celej škály nástrojov marketingo

45. „Z kolísky do kolísky“

Ak je výrobno-spotrebný systém kompatibilný s prírodou, akékoľvek plytvanie je neškodné. Ak je však systém nekompatibilný, akokoľvek bude účinný, vždy ostane škodlivý. Podľa autoro

46. Recyklácia

Recyklácia je v súčasnosti často používaný pojem a rozumieme pod ňou opätovné zhodnocovanie materiálov, ktoré boli už na nejaký účel použité a stal sa z nich odpad. Bežne sa recyklu

47. Model 5 foriem kapitálov

Britská organizácia Fórum pre budúcnosť (Forum for the future) rozpracovala koncept udržateľného rozvoja ľudskej spoločnosti, ktorý nazvala ekonomický model 5 kapitálov. Koncept vychádza

48. Prírodný kapitalizmus

Prírodný kapitalizmus je ekonomický systém, ktorý prikladá ekonomickú hodnotu nielen výrobnému a finančnému kapitálu, ale rovnako aj ľudskému a prírodnému kapitálu. Ako prví definova

49. O udržateľnom podnikaní

Udržateľné podnikanie je podnikanie, ktoré je postavené na princípoch udržateľného rozvoja. Ten už v roku 1987 definovala Svetová komisia OSN pre životné prostredie a rozvoj ako „taký

50. O portáli

www.ekologika.sk je tematický a informačný portál, ktorého cieľom je inšpirovať a oboznamovať výrobcov, dizajnérov, spotrebiteľov a študentov s princípmi  environmentálne šetrnéh


Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika