RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Ekoknižnica

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
banner

Prírodný kapitalizmus

Prírodný kapitalizmus je ekonomický systém, ktorý prikladá ekonomickú hodnotu nielen výrobnému a finančnému kapitálu, ale rovnako aj ľudskému a prírodnému kapitálu. Ako prví definovali a v praxi aplikujú prírodný kapitalizmus vedci Paul Hawken, Amory Lovins a Hunter Lovinsová z Rocky Mountains Institute v USA.

Základné predpoklady a princípy prírodného kapitalizmu

 • Prírodné prostredie nie je okrajovým faktom výroby, ale skôr akýmsi obalom, ktorý zahŕňa, zásobuje a udržuje celú ekonomiku.
 • Limitujúcim faktorom budúceho ekonomického rastu je dostupnosť a funkčnosť prírodného kapitálu, a predovšetkým poskytovanie služieb, ktoré udržujú život, pre ktoré neexistujú substitúty, a ktoré v súčasnej dobe nemajú žiadnu trhovú hodnotu.
 • Mylne alebo zle navrhnuté priemyselné a obchodné systémy, populačný rast a nadmerná spotreba sú prvotnými príčinami úbytku prírodného kapitálu. Pokiaľ sa má dosiahnuť udržateľný ekonomický systém, je potrebné sa zaoberať všetkými troma príčinami.
 • Ďalší pokrok ekonomiky sa môže najlepšie odohrávať v demokratických trhových systémoch výroby a distribúcie, v ktorých sú plne oceňované všetky formy kapitálu, teda ľudský, vyrobený, finančný a prírodný.
 • Jedným z najúčinnejších prístupov využitia ľudí, peňazí a životného prostredia je radikálne zvýšenie produktivity zdrojov.
 • Bohatstvu ľudstva napomáha zlepšovanie kvality a tokov požadovaných služieb viac než len obyčajné zvyšovanie celkových finančných tokov.
 • Ekonomická a environmentálna udržateľnosť závisí na tom, ako sa podarí vyrovnať globálne nerovnosti v príjmoch a v materiálnom blahobyte.
 • Najlepšie dlhodobé udržateľné prostredie prinášajú demokraticky spravované systémy, ktoré sú založené skôr na potrebách ľudí ako na potrebách samotných podnikov.

Stratégie prírodného kapitalizmu

Prírodný kapitalizmus podľa spomínaných autorov je založený na štyroch centrálnych stratégiách:

 1. Radikálnej produktivite zdrojov;
 2. Preprojektovaní priemyselných systémov a materiálových tokov podľa fungovania prírodných systémov (čím sa eliminuje odpad, toxicita a emisie do zložiek životného prostredia);
 3. Presune od ekonomiky nakupovania tovarov k ekonomike služieb (dôraz sa kladie na hodnotové potreby zákazníkov;
 4. Investíciách do obnovy prírodných zdrojov, čo umožňuje podnikom a iným formám spoločenských organizácií konať tak, ako keby oceňovali všetky štyri formy kapitálov.

Udržateľné podnikanie je možné definovať ako ekonomický rozvoj podniku s minimálnymi dopadmi na životné prostredie alebo ako spravodlivý obchod, ktorý je zároveň environmentálne udržateľný. Pochopenie a prispôsobenie ekonomických cieľov podniku si vyžaduje zahrnúť environmentálne myslenie do všetkých rozhodovacích procesov, predovšetkým však do investičného plánovania a jeho realizácii, ako aj rozhodovania o budovaní partnerstiev na riešenie širokej škály problémov a výziev. Udržateľný podnikateľský model nie je možné vybudovať v podniku, ktorý by bol chápaný ako uzavretý systém. Znamená to, že podniky musia prispieť svojimi činnosťami k riešeniu súčasných komplexných problémov, ktoré priemyselná výroba spôsobuje.

Zdroj: Hawken, P., Lovins, A., Lovinsová, H. Prírodný kapitalizmus. Praha: Mladá Fronta, 2003.  

 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika