RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Ekoknižnica

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
banner

Model 5 foriem kapitálov

Britská organizácia Fórum pre budúcnosť (Forum for the future) rozpracovala koncept udržateľného rozvoja ľudskej spoločnosti, ktorý nazvala ekonomický model 5 kapitálov. Koncept vychádza z troch pilierov udržateľného rozvoja: environmentálneho, sociálneho a ekonomického. Environmentálny pilier je v skutočnosti naše životné prostredie, na ktorom závisí prežitie života ako takého a ktoré sa riadi fyzikálnymi a prírodnými zákonmi. Sociálny pilier predstavuje spôsob organizácie ľudskej spoločnosti, etický a hodnotový systém, v ktorom fungujeme a na základe ktorého si stanovujeme ciele. Nakoniec, ekonomický pilier je systém, ktorý vyplýva z týchto hodnôt a pomáha nám napĺňať stanovené ciele. Napriek tomu, že sa niektorí snažia označiť ekonomický systém ako prirodzený a nemenný, ostáva výtvorom ľudskej spoločnosti a vychádza z usporiadania spoločnosti a jej hodnôt. Je preto naopak meniteľný.

Päť druhov kapitálov pre udržateľný rozvoj

Podobne ako každá spoločnosť potrebuje kapitál pre svoj biznis Fórum pre budúcnosť definuje 5 kapitálov nevyhnutných pre dlhodobo udržateľný rozvoj ľudstva, rozvoj ktorý nebude ohrozovať jeho vlastnú existenciu na Zemi: prírodný, ľudský, sociálny, hmotný a finančný kapitál. Ideálne je, keď firma nespotrebúva svoj kapitál, ale žije z jeho výnosov tak, že zachováva alebo obnovuje pôvodný kapitál. Ak firma spotrebúva svoj kapitál, neostane jej nakoniec nič, ani možnosť niečo podniknúť. S kapitálom stráca firma aj možnosť konať. Ak ale dokáže vyžiť z výnosov, môže fungovať do nekonečna. Rovnaký princíp platí aj pre celú ľudskú spoločnosť a jej 5 kapitálov. Je dôležité, aby ostali pôvodné kapitály (zdroje) funkčné a produkovali úžitky pre ľudstvo. Kapitály (zdroje) a ich úžitky pre spoločnosť sumarizuje nasledovná tabuľka :

Druh kapitálu 

Kapitál/Zdroj 

 Úžitky*

 Prírodný  Zem, moria, vzduch, vegetácia, ekologické systémy Potrava, voda, energia, klíma, spracovanie odpadu
 Ľudský  Znalosti, zručnosti, zdravie, motivácia, duševný pokoj Šťastie, kreativita, inovácie, práca, energia, participácia
Sociálny   Rodiny, komunity, organizácie, školy, samosprávne systémy Bezpečie, zdieľané statky (napr. kultúra, vzdelanie), spravodlivosť, spolupatričnosť
Hmotný/vyrobený  Infraštruktúra, cesty, budovy, nástroje a zariadenia, dlhodobé statky  Životné/pracovné prostredie, distribúcia, dostupnosť, recyklácia  
 Finančný  Peniaze, akcie, dlhopisy  Nástroj pre ohodnotenie, vlastnenie a výmenu ostatných štyroch kapitálov*

*) úžitok môže byť kladný aj záporný, podľa kvality kapitálu

Záver
Je nevyhnutné investovať nielen do hmotného-vyrobeného kapitálu a obnovovať ho, ale rovnako aj do ostatných štyroch kapitálov, ktoré sú nevyhnutné pre dlhodobé prežitie ľudstva.

Zdroj: Spracované podľa Reporting for Sustainability, Forum for the future,  November 2003

 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika