RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Ekoknižnica

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
banner

„Z kolísky do kolísky“

Ak je výrobno-spotrebný systém kompatibilný s prírodou, akékoľvek plytvanie je neškodné. Ak je však systém nekompatibilný, akokoľvek bude účinný, vždy ostane škodlivý. Podľa autorov konceptu „Z kolísky do kolísky“, Američana Williama McDonougha a Nemca Micheala Braungarta, nie je odpoveďou na dnešné výzvy hľadanie účinnejších metód a menej škodlivých technológií (eko-účinnosť), pretože tie neriešia podstatu nášho problému. Tým je lineárne produkčno-spotrebné správanie typu: vyrob-použi-zahoď. Niečo ako „z kolísky do hrobu“. S rastúcou populáciou, jej potrebami a obmedzenými zdrojmi je však táto ulica slepá a „byť menej zlým nestačí“.

Podstata konceptu

Odpoveďou na výzvu, ktorá leží pred nami je dlhodobo udržateľný model založený na uzavretých výrobných cykloch, ktoré sú úplne kompatibilné s prírodou. Odpad jedného cyklu sa stáva surovinou do ďalšieho cyklu a tým pádom odpad ako kategória prestáva existovať. Nemusí to ale nevyhnutne znamenať návrat k „drevu a kameňu“. Čo je nevyhnutné, je oddeliť biologický cyklus od technologického, tak aby mohli obidva fungovať nezávisle a vzájomne sa nekontaminovali. Tak ako kompost s obsahom toxických látok je znehodnotený, aj plast v záplave komunálneho odpadu je nevyužiteľný. Biologický cyklus sa skladá z organických zložiek, ktoré sa v prirodzených podmienkach biologicky rozložia na molekuly, ktoré opätovne vstupujú do nových cyklov (živá príroda). Technologický cyklus predstavuje svet ľudskej výroby. Pokiaľ bude tento cyklus uzavretý a navrhnutý podľa návodu, ktorý nám dáva príroda, nemusíme znížiť kvalitu a komfort nášho života, a prestaneme otravovať vzduch, vodu, pôdu a robiť Zem neobývateľnou.

Materiály a suroviny neputujú "do hrobu"

Princíp spočíva vo výrobkoch a materiáloch rozložiteľných na znovu použiteľné zložky, ktoré tým pádom neputujú do „hrobu“, ale stávajú sa kolískou pre ďalšie výrobky. Aby ale nedošlo k znižovaniu kvality takto získaných zložiek pre ich ďalšie použitie, je potrebné navrhnúť produkty a zároveň celé materiálové cykly tak, aby to umožňovali. A to je to, čo líši koncept Z kolísky do kolísky od bežnej recyklácie. Dôležité je totiž navrhovať výrobky z takých materiálov, ktoré po skončení životnosti môžu byť použité na výrobu opäť rovnako kvalitného výrobku. Ako príklad uvádzajú autori vlastnú knihu „Z kolísky do kolísky“, ktorá nie je vyrobená z papiera: „Táto kniha nie je strom“ hlása nadpis prvej kapitoly. Na rozdiel od knižného papiera, ktorý je možné recyklovať len na technologicky nižšie stupne papiera (downcycle), je ich kniha vyrobená z polyméru, ktorý môže slúžiť na výrobu ďalšej rovnako kvalitnej knihy. Iným príkladom degradujúceho recyklovania je oceľ. Kvôli obsahu nečistôt ako sú farbivá, laky alebo iné kovy nie je možné použiť len oceľ získanú z vrakov áut na výrobu nových áut.

Revolučná myšlienka ako neznečisťovať prírodu

Základ navrhovaného modelu je striktné oddelenie biologického cyklu od technologického a nový dizajn technologických cyklov tak, aby mohli fungovať nekonečne. Príkladom komerčného zavedenia nového prístupu je americký výrobca kobercov InterfaceFLOR, LLC., ktorý je najväčší dodávateľ kobercových modulov na svete. InterfaceFLOR nielen vyrába koberce zo znovu použiteľného polyméru, ale ich aj inštaluje, stará sa o ne a po použití ich opäť spracováva na nové koberce, alebo pre nich nájde iné miesto použitia. Firma InterfaceFLOR je zároveň dobrým príkladom, že zatiaľ čo zvyšovanie ekoúčinnosti pomáha „len“ znižovať náklady a environmentálne dopady, koncept Z kolísky do kolísky je revolučnou cestou pre úplne nové podnikateľské príležitosti s minimálnym vplyvom na životné prostredie.

Riešenia konceptu Z kolísky do kolísky

Koncept „Z kolísky do kolísky“ navrhuje:

  • Dizajn, ktorý skúma podstatu prírodných systémov, ktoré človek zatiaľ nedokázal v ich dokonalosti prekonať.
  • Dizajn založený na inherentných vlastnostiach nášho sveta rešpektujúc jeho možnosti
  • Dizajn, ktorý vychádza z dostatku energie a surovín na Zemi za predpokladu že vieme ako ich správne použiť. Príroda funguje v dostatku, na princípe slnečnej energie a formou nekonečnej recyklácie látok.

Zdoje:

William McDonough a Micheal Braungart: „Cradle to Cradle: Remaiking the Way How We Make Things". North point press, 2002.
www.mbdc.com
www.mcdonough.com
Videoprednáška Williama McDonough: http://www.youtube.com/watch?v=IoRjz8iTVoo

 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika