RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Ekoknižnica

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
banner

Responsible Care

Responsible Care je celosvetová iniciatíva chemického priemyslu, ktorej cieľom je neustále zvyšovať starostlivosť o životné prostredie, zdravie a bezpečnosť pri výrobe a používaní chemických výrobkov. Iniciatíva i názov vznikol v Kanade v roku 1984 a postupne sa rozšírili po celom svete.

Princípy iniciatívy Responsible care

Spoločnosti, ktoré pristúpili k iniciatíve Responcible Care sa týmto zaväzujú, že v rámci RC bude svoje obchodné a výrobné aktivity viesť tak, aby zodpovedali princípom ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia, a to:

  • V prípade záujmu verejnosti zodpovedať na otázky týkajúce sa vyrábaných chemických produktov a výrobných postupov z hľadiska vplyvu na životné prostredie.
  • Výrobné jednotky riadiť tak, aby sa zabezpečila ochrana zdravia a bezpečnosti zamestnancov, verejnosti i ochrana životného prostredia.
  • Vyvíjať a vyrábať chemické produkty spôsobom, ktorý umožní ich ďalšie bezpečné spracovanie, dopravu a používanie.
  • Pri plánovaní nových výrobných postupov a vývoji nových technológií považovať za významnú úlohu ochranu zdravia a životného prostredia.
  • Promptne informovať príslušné úrady, zamestnancov, zákazníkov a verejnosť o potenciálnych rizikách ohrozenia zdravia alebo životného prostredia a doporučiť ochranné merania.
  • Zákazníkom poskytovať poradenstvo týkajúceho sa bezpečného použitia, dopravy a manipulácie s chemickými produktmi.
  • Zvyšovať úroveň vedomostí a poznatkov podporovaním výskumu vplyvov našich produktov, technológií a odpadov na zdravie a životné prostredie.
  • Pri riešené problémov vznikajúcich pri manipulácii s nebezpečnými látkami spolupracovať s užívateľmi a zákazníkmi, i s úradmi životného prostredia.
  • Spolupracovať s vládnymi inštitúciami pri vývoji legislatívy a noriem ochrany bezpečnosti spoločnosti, pracovného a životného prostredia.
  • Podporovať a šíriť tieto princípy ochrany zdravia a životného prostredia odovzdávaním získaných skúseností a ochotou spolupracovať s ďalšími výrobcami, dopravcami a užívateľmi chemických produktov, ako i výchovno-vzdelávacími inštitúciami.
Zdroj: Responsible Care
 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika