RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Najvyhľadávanejšie frázy

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company

Mapa stránok

Hľadanie výrazu environmentalny
Celkovo nájdených 81 záznamov. Hľadanie environmentalny pomocou

Zobrazujem 31 - 60 z 81

31. Čistiace prostriedky Sonett

Sonett je nemecká firma podnikajúca v oblasti ekologických čistiacich prostriedkov, ktoré patria na európskom trhu k jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich produktových radov. Firma So

32. Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku

Ekologické poľnohospodárstvo (EP) sa na Slovensku začalo rozvíjať v roku 1991 nadväzujúc na skúsenosti a vývojové trendy západoeurópskych krajín. Hoci sa trh s biopotravinami a produktmi

33. Ľudia nechcú vykurovacie palivo,ľudia chcú teplú sprchu

Evergreen Lease™ systém poskytuje pohodlie, úsporu nákladov a znižuje znečistenie životného prostredia.  Systém je založený na myšlienke, že zákazníci v skutočnosti nechcú produkt,

34. Ako si zariadiť "ekologickú" kanceláriu

Nápad vytvoriť z obyčajnej kancelárie ekologickú, už začína mať aj na Slovensku "zelenú", a to nie len v podobe farieb na stene. Dnes už možno aj u nás pozorovať, že ekologick

35. Prvé slovenské FSC certifikované produkty

„V posledných rokoch zaznamenáva FSC významný nárast. V súčasnosti je vo svete certifikovaných podľa FSC už viac ako 78 miliónov hektárov lesov a približne 5000 drevospracujúcich podni

36. Environmentálne aspekty v kontexte marketingového mixu

Environmentálne prehlásenia zahŕňajú širokú škálu aktivít a sú prezentované v rôznych formách. Môžu zahŕňať obrázky (nedotknutej prírody, divočinu alebo obnoviteľné zdroje ener

37. Seminár o Environmentalnych aspektoch marketingoveho mixu

Posledné roky priniesli vlnu „zelených sľubov“ – prehlásení firiem o environmentálnych vlastnostiach ich produktov alebo zlepšovaní ich firemného environmentálneho profilu. Nie je tom

38. Reklama

Prečo inzerovať na portáli ekologika.sk Presné odborové zacielenie reklamy - návštevníkmi portálu sú podnikoví ekológovia, pracovníci firiem poskytujúci služby a výrobky pre ochranu

39. Ekologické úradovanie

„Ekologickejšie“ pracovisko môže viesť k zníženiu ekologickej stopy na pracovisku, zdravšiemu a produktívnejšiemu pracovnému prostrediu a v neposlednom rade môže vypovedať o zvyšuj

40. Prehľad typov environmentálnych označení

Pre jednoduchšiu orientácie spotrebiteľov pri obstarávaní a rozhodovaní sa o kúpe produktov existujú rôzne environmentálne systémy a schémy označovania a environmentálne značky, ktoré

41. Ekogaléria

Máte chuť sa vyjadriť k vzťahu človeka-podnikateľa a životného prostredia? V Ekogalérii môžete publikovať “eko” príspevky a príbehy alebo sa podeliť o svoje fotografie. &nbs

42. Prieskum o ekologických postojoch a nákupnom správaní

Azda najvýznamnejším dôvodom prečo firmy zavádzajú environmentálne stratégie je zvýšený záujem verejnosti o životné prostredie. Existujú stovky prieskumov verejnej mienky týkajúce sa

43. Environmnetálny marketing

Environmnetálny marketing zahŕňa omnoho viac ako len budovanie dobrého podnikateľského imidžu. V prvom rade ide o záväzok vedenia firmy podnikať spôsobom, ktorý jej zabezpečuje ekonomick

44. Greenwashing - zavádzanie ohľadom firemných environmentálnych cieľov

Anglický pojem "greenwashing" znamená zavádzanie zákazníkov a verejnej mienky ohľadom firemných environmentálnych cieľov. Niektoré firmy sa snažia profilovať ako environmentálne zodpovedn

45. Venujte nám 2%

Už niekoľko rokov máte možnosť rozhodnúť kam pôjdu 2% z Vašich daní. Budeme radi, ak ich venujete nám, občianskemu združeniu CSEE – Centrum pre spoločnosť, ekonómiu a ekológiu. Vaš

46. Uhlíková stopa

Uhlíková stopa je podmnožina ekologickej stopy, teda je to súčasť vyjadrenia celkového dopadu ľudských aktivít na životné prostredie. Vo všeobecnosti sa pod uhlíkovou stopou rozumie obje

47. Využitie servicizing v praxi

Tomra System ASA Na skvelej myšlienke postavila svoju značku aj nórska spoločnosť Tomra Systems ASA a jej recyklačný systém RePlanet®, ktorý zaviedla v Kalifornii. RePlanet je reťazec asi

48. Využitie konceptu z kolísky do kolísky v praxi

Spoločnosť Steelcase, najväčší americký výrobca kancelárskeho nábytku, ako jedna z mnohých firiem už aplikovala koncept z kolísky do kolísky v praxi.  Design Tex Steelcase

49. Iniciatívy v oblasti spoločenskej zodpovednosti

Za účelom minimalizácie rizika a nákladov na vytváranie a implementáciu SZF stratégií sa organizácie prikláňajú k štandardom vytvoreným na základe spolupráce viacerých skupín stakeho

50. Globálne problémy a podnikanie

Za posledné desaťročia došlo na našej planéte k množstvu zmien. Na prvý pohľad pozitívne správy ako rast počtu obyvateľov, zvyšovanie priemyselnej produkcie alebo zvyšovanie spotreby do

51. Spoločenská zodpovednosť firmy

Základné pojmy spoločenskej zodpovednosti firmy Pojem “corporate social responsibility” je zaužívaný v anglosaskej odbornej literatúre. Slovenské preklady nie sú jednotné. Môžeme sa s

52. Eurofondy

Viacero dobrých a zároveň zelených zámerov, ktoré spĺňajú štandardy udržateľného podnikania, je možné spolufinancovať aj s podporou štrukturálnych fondov. Z väčšej miery sú tieto

53. Environmentálne označovanie typu I

Národný program environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov (ďalej len „Národný program) bol vypracovaný na princípoch a zásadách Nariadenia Rady č. 880/92/EEC o schéme environ

54. Global Compact

Iniciatíva Global Compact bola oficiálne spustená v júli 2000 na podnet bývalého generálneho tajomníka OSN Kofi Annana. K iniciatíve sa doteraz pripojilo vyše 6 200 spoločností a inštitú

55. Environmentálne podnikateľské iniciatívy

Environmentálna podnikateľska iniciatíva (EPI) je forma vzájomnej spolupráce medzi minimálne dvoma a viac podnikmi a organizáciami, ktorých spája spoločný cieľ v oblasti riešenia environm

56. Environmentálne technológie

Environmentálne technológie sú významné z hľadiska niekoľkých aspektov a ich zavádzanie a používanie prináša predovšetkým pozitívny vplyv na životné prostredie, znižovanie znečisť

57. Environmentálne manažérstvo

Manažérstvo predstavuje súbor dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky umožňujúcich zavedenie systémového prístupu do riešenia problémov ochrany starostlivosti o prostredie zvy

58. Environmentálne indikátory

Podnikové environmentálne indikátory (PEI) umožňujú merať environmentálne správanie podniku ako aj úsilie neustále ho zlepšovať. Indikátory môžu byť použité v rámci EMS na skontrol

59. Ochrana vôd a ich racionálne využívanie

Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004

60. Nástroje a indikátory

Nástroje a indikátory prezentované v tejto sekcii sú vypracované za účelom získania základnej orientácie a prehľadu environmnetálnych nástrojov a indikátorov podnikovej environmentálnej


Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika