RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Ekoknižnica

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
banner

Iniciatívy v oblasti spoločenskej zodpovednosti

Za účelom minimalizácie rizika a nákladov na vytváranie a implementáciu SZF stratégií sa organizácie prikláňajú k štandardom vytvoreným na základe spolupráce viacerých skupín stakeholderov. Tie im pomáhajú identifikovať možné riešenia a hlavné oblasti, na ktoré by sa mala organizácia zamerať. Vzhľadom na komplexnosť SZF a množstvo záležitostí, ktorým organizácie čelia najmä v súvislosti s rozsahom medzinárodného dodávateľského reťazca, MVO sa pokúšajú vytvoriť minimálne štandardy pre zúčastnené organizácie. Štandardy sú spravidla vytvárané v spolupráci so skupinami stakeholderov, tak aby bol zaistený prínos pre tých, ktorí štandardy používajú, teda organizácie a samozrejme aj pre stakeholderov. Medzi najznámejšie iniciatívy patria:

Global Reporting Initiative (GRI)

  • GRI vznikla v roku 1997 ako iniciatíva medzinárodných odborníkov napojených na program UNEP (United Nations Environment Programme). V roku 2002 sa GRI osamostatnila a stala sa nezávislou inštitúciou so sídlom v Amsterdame. Cieľom GRI je ustanoviť medzinárodný štandardizovaný model pre meranie a reportovanie ekonomických, environmentálnych a spoločenských aspektov podnikania. GRI vydáva smernice reportovania udržateľného rozvoja. [1]

AccountAbility

  • Vytvára sériu štandardov AA 1000. Tie poskytujú rámec pre organizácie na lepšiu identifikáciu, pochopenie a reagovanie na problémy týkajúce sa SZF. Obsahujú tiež štandardy poskytujúce uistenie o verejne dostupných informáciách o SZF. [2]

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

  • EITI je iniciatíva, do ktorej sú zapojené vlády, podnikateľský sektor a MVO. Vytvorila kritéria pre zvýšenie transparentnosti platieb smerujúcim v ťažobnom priemysle k vládam a jej inštitúciám. [3]

Zdroje:
[1] Global Reporting Initiative
[2] AccounAbility
[3] Extractive Industries Transparency

 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika