RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Ekoknižnica

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
banner

Využitie servicizing v praxi

Tomra System ASA

Na skvelej myšlienke postavila svoju značku aj nórska spoločnosť Tomra Systems ASA a jej recyklačný systém RePlanet®, ktorý zaviedla v Kalifornii. RePlanet je reťazec asi 200 stánkov, ktorý predstavuje veľmi jednoduchú náhradu recyklačných zberných miest v mestách. Výsledkom tohto nápadu bolo zvýšenie recyklovaného odpadu o 60 percent.

Iný príklad poskytuje spoločnosť Interface, Inc., ktorá zaviedla dva celkom revolučné programy, Evergreen Lease™ systém a ReEntry®, postavené na myšlienkach „prírodného kapitalizmu“ Paula Hawkena, Lovinsovej a Amory Lovinsa.

Evergreen Lease™ Interface, Inc.

Evergreen Lease™ systém poskytuje pohodlie, úsporu nákladov a znižuje znečistenie životného prostredia. Systém je založený na myšlienke, že zákazníci v skutočnosti nechcú produkt, ale radšej funkčnosť, ktorú ponúka. Ba čo viac, ak by ekonomické vzťahy mohli byť štruktúrované tak, aby podporili tento posun vnímania, vynorilo by sa mnoho príležitostí pre spojenie ľudských potrieb s nižším fyzickým tovarom. Táto teória hovorí o tom, že dematerializácia by mala na odplatu viesť nielen k nižším environmentálnym dopadom, ale aj k príležitosti pre výrobcov a dodávateľov usporiť peniaze za materiály a energiu, vybudovaniu a udržiavaniu silného vzťahu k zákazníkovi a potenciálne k zarobeniu väčšieho množstva peňazí ako pri predaji samotného produktu.

V rámci systému Evergreen Lease™, má zákazník možnosť vybrať si z akejkoľvek ponuky produktov značky InterfaceFLOR a kobercový rad produktov Heuga (obe značky patria spoločnosti Interface). V rámci systému Evergreen Lease™, má zákazník možnosť vybrať si z akejkoľvek ponuky produktov značky InterfaceFLOR a kobercový rad produktov Heuga (obe značky patria spoločnosti Interface). Systém však spočíva v tom, že spoločnosť nepredáva svoje produkty, ale ich ponúka ako lízingovú služby.

Následne ako si zákazník vyberie koberce podľa svojich potrieb a želaní, firma zabezpečí, aby profesionálny tím odborníkov nainštalovali koberce podľa požiadaviek zákazníka. Počas celej doby životnosti produktu, spoločnosť zabezpečuje udržiavanie a čistenie kobercov ako aj výmenu opotrebovaných kobercových častí. Rozdiel je v tom, že koberec je zložený z kobercových dlaždíc, takže je veľmi jednoduché vymeniť tie časti, ktoré si zákazník želá vymeniť za nové. V prípade, že si zákazník želá zmenu, je možné vymeniť len vybrané kobercové dlaždice a vytvoriť si tak novú mozaiku z celkom nových dlaždíc a premeniť alebo oživiť svoje kancelárske alebo obývacie priestory za “nové”. Využitím mesačného lízingového poplatku, navyše zákazník získava možnosť požiadať spoločnosť, aby na konci doby životnosti produktov zabezpečila ďalšie umiestnenie použitých produktov (napr. na miesta, kde opotrebované, ale funkčné koberce môžu ešte ďalej slúžiť). Rovnako sa Interface FLOR zmluvou zaväzuje, že na konci doby životnosti budú produkty poskytnuté na bezpečnú ekologickú recykláciu (kobercové materiály sú totiž navrhnuté tak, aby sa mohli neustále recyklovať a recyklovaná hmota sa ďalej použila na opätovnú výrobu kobercov; nakoľko recyklát je rovnako kvalitný ako prvotná surovina, Interface tak nemusí nakupovať stále nové suroviny a materiály, ale usilovať sa maximálnu zdrojovú a energetickú efektívnosť). Tento systém tak výrazne uľahčuje zákazníkovi celkový proces obstarávania si koberca a iných doplnkových produktov, nakoľko spoločnosť InterfaceFLOR zostáva zodpovedná počas celej doby lízingu za kvalitu inštalácie a udržiavania. Takýto systém poskytuje rôzne výhody: pravidelné profesionálne čistenie a udržiavanie kobercov a príslušných doplnkov, čím sa zabezpečuje predĺženie doby životnosti produktov.
 
Systém zjednodušuje aj prácu zamestnancom spoločnosti InterfaceFLOR, nakoľko manipulácia s kobercovými dlaždicami je podstatne praktickejšia ako inštalácia jedného, často aj niekoľko desiatok metrov dlhého, kusa kancelárskeho koberca. Navyše, namiesto jednorazovej veľkej investície, ktorú musí bežne zákazník zaplatiť, systém Evergreen Lease umožňuje platiť mesačný paušál na základe dohodnutých zmluvných podmienok. Systém Evergreen Lease™ ponúka túto službu v spolupráci s Plus Finance, vedúcou britskou finančnou spoločnosťou v oblasti poskytovania kancelárskeho nábytku a umiestňovania opotrebovaného nábytku a kancelárskeho príslušenstva. “Spoločnosť InterfaceFLOR je zaviazaná nielen poskytovať zákazníkom vysoko kvalitné produkty, ale zároveň udržiava svoj sľub, že bude podnikať skutočne spôsobom, ktorý smeruje k zamedzeniu akýchkoľvek negatívnych dôsledkov na životnom prostredí a ľudskom zdraví. Výnimočnosť systému Evergreen Lease™ je v tom, že umožňuje nielen spoločnosti InterfaceFLOR smerovať vízii trvalo udržateľného rozvoja, ale aj zákazníkom prostredníctvom ich výberu produktov, ktoré šetria životné prostredie, pričom zároveň rešpektujú aj iné ako ekologické požiadavky môžu zásadným spôsobom prispieť k riešeniu environmentálnych výziev.

Uplatnenie myšlienky Evergreen Lease™ získava zákazník a podnik niekoľko výhod:

  • Možnosť vybrať si zo širokej ponuky všetkých poskytovaných produktov spoločnosti
  • Možnosť dohodnúť si mesačný paušál, namiesto jednorazového vysokého výdavku
  • Bez starostlivosť a komfort v celom procese obstarávania si kobercových produktov, počnúc od dovozu a inštalácie až po odstránenie a výmenu za nové produkty
  • Voľnosť a takmer neobmedzený výber z ponuky stoviek kobercových dizajnov a vzorov
  • Vysoký stupeň zabezpečenia ekologických vlastností ponúkaných produktov
  • Možnosť maximalizovať životnú dobu produktov, recyklovať produkty a znovu materiály spracovať do úplne nových produktov

ReEntry® Interface, Inc.

V roku 2003, spoločnosť Interface zaviedla nový systém nazvaný ReEntry®. Vďaka tomuto systému môže spoločnosť Interface získavať späť „svoje“ koberce od svojich zákazníkov, ktorí sa pri kúpe produktov spoločnosti zmluvne zaviazali, že keď ich už nebudú potrebovať, opotrebované koberce vrátia späť firme. Len za rok 2004 sa vďaka tomuto systému zabránilo uloženiu na skládku odpadov 7 589 ton starých kobercov. Tento materiál sa tak nedostal na smetiská, ale 60 percent z nich sa recyklovalo, vďaka ďalších 37 percent sa použilo na výrobu energie a jej využitie vo výrobe. Ostatné 3 percentá opotrebovaných kobercov sa podarilo umiestniť prostredníctvom charity na rôzne miesta, kde môžu ďalej slúžiť novým majiteľom. Od roku 1995, bolo už vyzbieraných 29 464 ton kobercov, ktoré sa ďalej využili na výrobu tepla alebo recykláciu, prípadne ďalšie umiestnenie.

Zdroj: spracované podľa informácií dostupných na Interface Global , InterfaceFLOR, Evergreen Lease System, Interface EcoMatrics, Evergreen leasing  

 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika