RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Ekoknižnica

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
banner

Environmentálne indikátory

Podnikové environmentálne indikátory (PEI) umožňujú merať environmentálne správanie podniku ako aj úsilie neustále ho zlepšovať. Indikátory môžu byť použité v rámci EMS na skontrolovanie, či podnik dosahuje stanovené ciele. Zároveň môžu byť vhodne použité pri komunikačnej stratégii podniku alebo v rámci vypracovania environmentálnej správy. PEI podávajú užitočné a relevantné informácie o environmentálnom podnikovom správaní a jeho snahe ho pozitívne ovplyvniť.

K čomu slúžia environmentálne indikátory?

Pomocou environmentálnych indikátorov podnik sleduje v čase, či sa zlepšuje alebo zhoršuje jeho environmentálne správanie ako aj či podnik je alebo nie je v súlade s platnou legislatívou vzťahujúcou sa k činnostiam, ktoré vykonáva. Pomocou indikátorov si môže určiť, v ktorých oblastiach je potrebné vyvinúť väčšie úsilie na prevenciu a ochranu pred znečisťovaním ŽP. Zmena v hodnote indikátora je signálom, ktorý môže znamenať napríklad problém vo výrobnom procese.

Význam environmentálnych indikátorov

Informácie o environmentálnom správaní sú významné tak pre riadiacich pracovníkov ako aj zamestnancov a iné zainteresované skupiny. EPI majú význam pre podnik aj pri zostavovaní environmentálnej správy, pomocou ktorej sa podnik môže prezentovať pred rôznymi zainteresovanými skupinami. Zvyšovaním environmentálneho povedomia širokej verejnosti môže podnik komunikovať o ukončených, prebiehajúcich alebo plánovaných aktivitách. Výberom najdôležitejších indikátorov môže podnik vhodným spôsobom informovať všetky zainteresované skupiny, akým spôsobom sa usiluje neustále zlepšovať podnikové environmentálne správanie a zabezpečiť si tak zlepšenie imidžu a povesti značky.

 

 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika