RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Najvyhľadávanejšie frázy

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company

Mapa stránok

Hľadanie výrazu environmentalny
Celkovo nájdených 81 záznamov. Hľadanie environmentalny pomocou

Zobrazujem 61 - 81 z 81

61. Vláda SR

Recyklačný fond Recyklačný fond je neštátny účelový fond zriadený 1. júla 2001 zákonom č. 223/2001 Z. z., ktorý zhromažďuje finančné prostriedky dovozcov a výrobcov komodít povinn

62. Možnosti spolupráce

Hľadáte možnosti spolupráce a inšpiráciu pre environmentálne projekty a zamýšľate sa, aké projekty by ste chceli podporiť? Neváhajte a pridajte sa. Ponúkame Vám spôsoby, ako môžete

63. Servicizing

„Ľudia nechcú vykurovacie palivo alebo chladiace zmesi. Ľudia chcú chladené pivo a teplú sprchu." Amory Lovins, výkonný riaditeľ Rocky Mountain Institute Čo je to servicizing? Anglický t

64. Zdroje financovania

Na financovanie environmentálnych aktivít sa často využívajú okrem interných aj externé zdroje. Za externé zdroje financovania sa považujú všetky zdroje, ktoré do podniku prichádzajú zv

65. Rovníkové princípy

EP predsatvujú meradlo finančného priemyslu na stanovenie, vymedzenie a riadenie sociálneho a environmentálneho rizika vo financovaní projektov. Financovanie projektov zohráva dôležitú úloh

66. Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council (FSC) je medzinárodné združenie členov pozostávajúce z rozličných skupín zastupujúcich environmentálne, ekonomické a sociálne záujmy, vlastníkov a užívateľ

67. Environmentálne označovanie

Environmentálne označovanie Environmentálne označovanie produktov slúži na stanovenie štandardov kvality produktov a informovanie spotrebiteľa o dosiahnutí istého stupňa tejto kvality. E

68. Environmentálne manažérske indikátory

Podnikové environmentálne indikátory umožňujú merať environmentálne správanie podniku, sledovať vývoj ich vývoj ako aj úsilie podniku neustále svoj environmentálnych profil zlepšovať.

69. Environmentálne manažérske účtovníctvo

Environmentálne manažérske účtovníctvo (EMÚ) sa zameriava na identifikáciu, zber, analyzovanie, hodnotenie a prenos informácií týkajúcich sa environmentálnych nákladov a výnosov ako aj

70. Environmentálne označovanie typu II

Zásady a princípy Zásady a princípy environmentálneho označovania typu II sú štandardizované v medzinárodnej norme ISO 14021 (STN EN ISO 14021). Tento typ označovania umožňuje uvádza

71. Environmentálny audit

Environmentálny audit tvorí neoddeliteľnú časť procesu zavádzania a udržiavania environmentálneho manažérskeho systému (ďalej len "EMS"). Hlavným cieľom auditu je zistiť, či EMS je v

72. Environmentálne správy

Podniková environmentálna správa je ročne publikovaný samostatný dokument, ktorý podnik dobrovoľne vydáva za účelom oboznámenia všetkých cieľových skupín o svojom environmentálnom sp

73. Ekologická stopa

Koncept ekologickej stopy bol vytvorený v deväťdesiatych rokoch na Univerzite Britskej Kolumbie profesormi Mathiasom Wackernagelom a Williamom Reesom, ktorí si kládli otázku, či ľudstvo nežij

74. Environmentálny manažérsky systém

Environmentálny manažérsky systém (EMS) podľa normy ISO 14 001 patrí medzi dôležité manažérske nástroje. EMS sa skladá z určitého počtu navzájom prepojených prvkov, ktoré umožňuj

75. Ekologická kancelária

Tu sú niektoré všeobecné k prírode šetrné opatrenia, ktorých by ste sa mali držať pri zakladaní, rozširovaní a organizovaní Vášho pracovného priestoru a zavedeného systému. Dôveruj

76. Environmentálny dodávateľský reťazec

Šetrný prístup podniku k životnému prostrediu je možné rozšíriť nad rámec jeho vlastných činností, a to na environmentálne dopady jeho spolupráce s dodávateľmi (ako vyplýva z analý

77. Biomimikry

Biomimikry (spojenie slov bios – život a mimesis – napodobovanie) je nová disciplína, ktorá študuje najlepšie nápady prírody a tieto plány a procesy potom napodobuje, čím sa snaží vyr

78. Ekodizajn v marketingovej komunikácii

Environmentálna marketingivá komunikácia (EMK) siaha ďalej ako len k znižovaniu množstva spotrebovaného alebo výberom recyklovaného papiera. EMK sa dotýka celej škály nástrojov marketingo

79. Ekodizajn

Zlepšenie celkového environmentálneho profilu výrobku začína byť stále častejšie považované za dôležitý dlhodobý aj krátkodobý cieľ v mnohých podnikoch. Čo však v skutočnosti so

80. Model 5 foriem kapitálov

Britská organizácia Fórum pre budúcnosť (Forum for the future) rozpracovala koncept udržateľného rozvoja ľudskej spoločnosti, ktorý nazvala ekonomický model 5 kapitálov. Koncept vychádza

81. Vedieť viac

Táto sekcia je zdrojom Vašich ďalších inšpirácií. Nájdete v nej zoznam zaujímavých odborných kníh ako aj množstvo inšpirujúcich užitočných liniek na ďalšie inštitúcie aktívne


Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika