RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Ekoknižnica

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
banner

Využitie konceptu z kolísky do kolísky v praxi

Spoločnosť Steelcase, najväčší americký výrobca kancelárskeho nábytku, ako jedna z mnohých firiem už aplikovala koncept z kolísky do kolísky v praxi. 

Design Tex Steelcase

V rámci divízie Design Tex Steelcase sa vedenie rozhodlo pre radikálny prístup v rámci svojej produktovej politiky. S cieľom redizajnovať jeden zo svojich najpredávanejších produktov, požiadala renomovaných odborníkov McDonougha a Braungarta o spoluprácu na tomto projekte. Prvotnou úlohou tímu bolo vypracovať zoznam všetkých látok a materiálov, ktoré vstupujú do procesu výroby kresla. Patria sem napríklad poťahy na kreslo, rôzne skrutky, gumičky, podložky, kolieska, operadlá, jednoducho všetko, čo tvorí fyzický produkt. Následne na to podnik musel zhodnotiť environmentálne vplyvy súvisiace s výrobou každej jednej časti produktu. Napríklad výroba textílií je náročná na spotrebu energie a je kombináciou niekoľkých desiatok až stoviek (často toxických a inak nebezpečných) chemických zmesí. Čím väčší počet chemických látok vstupuje do zmesi, tým sa náklady zvyšujú (opäť je potrebné uvažovať aj o výrobnom cykle každej jednej chemikálie). Pri analýze environmentálnych vplyvov textilnej látky, ktorú podnik chcel použiť pre zhotovenie kresla, musel zhodnotiť environmentálne vplyvy každej jednej chemikálie, ktorá tvorí súčasť chemickej zmesi na výrobu polovýrobku, v našom prípade poťahu.

V knihe Cradle to Cradle, McDonough a Braungart o tomto projekte píšu:

Pred niekoľkými rokmi sme pomáhali premýšľať a budovať továreň na kompostovateľné čalúnnické látky – mala vzniknúť biologická živina [...], látka tak bezpečná, že by sa doslova dala jesť. [...] Európske vlády definovali odrezky z textiliek [...] ako nebezpečný odpad. Pre naše odrezky sme hľadali nejaký koniec: kompostovať miestny záhradnícky klub. [...] Pokiaľ by sa z prírodného materiálu vyrobená látka mala vracať späť do pôdy, nesmeli by v nej byť mutagény, karcinogény, ťažké kovy, látky narúšajúce endokrinné funkcie, nerozložiteľné toxické látky alebo látky ukladajúce sa v živých organizmoch. Oslovili sme 60 chemických firiem, aby sa spojili na vyvinutie tohto projektu, ale všetky odmietli. [...] Až nakoniec [...] prejavila záujem sa s nami spojiť firma Ciba–Geigy. S pomocou tejto firmy projektový tím vybral viac ako 8000 chemikálií používaných v chemickom priemysle a 7962 ich vylúčil. Látka – vlastne celý sortiment látok – bola vyrobená s použitím 38 chemikálií [...]. Keď inšpekčné orgány v oblasti životného prostredia začali testovať odpadovú vodu, mysleli si najprv, že sa ich prístroje pokazili. Keď testovali pritekajúcu vodu, pochopili, že prístroje sú v poriadku – to len voda vytekajúca z továrne bola rovnako čistá ako voda z vodovodu, ktorá do továrne vtekala. Výrobný proces sám vodu filtroval.[1]

Viktor Innovatex

Iný príklad možno uviesť kanadský rodinný podnik Viktor Innovatex, ktorý vyrába textilné látky. V osemdesiatych rokoch minulého storočia si majitelia podniku uvedomili, že nebudú schopní viac konkurovať rastúcej ponuke bavlny pochádzajúcej z ekonomicky najmenej rozvinutých krajín s nízkymi výrobnými, predovšetkým pracovnými nákladmi. Preto sa rozhodli zamerať sa na vtedy ešte len mikrotrh vysoko kvalitnej a ekologicky bezpečnej tkaniny, určený pre výrobcov nábytku. Úzka špecializácia na konkrétny typ cieľovej skupiny im umožnila nový kvalitatívny rozvoj ich ekonomických aktivít. Polyester, kľúčová syntetická látka, má recyklačné vlastnosti, avšak ak je tradične vyrábaný, spôsobuje vedľajšie produkty, ktoré sú škodlivé prírode a v konečnom dôsledku aj ľuďom. Súčasné recyklačné praktiky pre takmer všetky materiály majú tendenciu produkovať obrovské množstvo technického odpadu, ktorý pri spaľovaní produkuje ďalšie škodlivé látky unikajúce do ovzdušia. Navyše tradičná recyklácia spôsobuje, že recyklovaný materiál v každom recyklačnom cykle stráca časť svojich kvalitatívnych vlastností (proces sa nazýva v ang. downcycling). Znamená to, že sa musí nájsť produkt, pre ktorý je vhodné recyklovaný materiál použiť.
Cieľom podniku bolo vyvinúť novú recyklovateľnú látku, ktorá by bola bezpečná pre ľudí, životné prostredie a navyše takmer nespočetne veľakrát recyklovateľná bez znehodnotenia jej kvalitatívnych vlastností. Podnik chcel dosiahnuť štíhlu, rýchlu a efektívnu výrobu, aby mohol uspokojiť svoju cieľovú skupinu zákazníkov a súčasne svoje ekonomické ciele. Výsledkom výskumu bola nová látka „Eco-Intelligent Polyester“, ktorá sa z pôvodných 57 chemických látok vyrába dnes len z 15, z ktorých sedem bolo nahradených látkami podstatne menej poškodzujúcimi životné prostredie. Vznikla tak chemická zlúčenina, ktorá spĺňa požiadavky odberateľov a súčasne nepoškodzuje životné prostredie.

Climatex LifeguardFR™

Ďalším opatrením bolo zvýšenie podielu energie získanej z obnoviteľných zdrojov, výmena automobilového parku za autá s nižšími vypúšťanými emisiami a ľahšou hmotnosťou, ktoré podniku slúžia pre fyzickú distribúciu látok svojim odberateľom. Ďalším príkladom je vznik novej biodegradovateľnej látky, ktorá sa v prírode dokáže rozložiť na živiny pre rastliny a živočíchy. Climatex LifeguardFR™ je textília, ktorú vyvinula švajčiarska spoločnosť Rohner. Dnes je o ňu záujem v rôznych priemyselných odvetviach, široké využitie má najmä v automobilovom odvetví.

Zdroj:
[1] MCDONOUGH, W. - BRAUNGART, M. Cradle-to–Cradle. Rethinking the Way How We Make Things. 1998.
[2] BRAUNGART, M. Victor Innovatex – EcoIntelligent Polyster and the Newxt Industrial Revolution [online] [cit. 15.4. 2008] Dostupné z: http://www.mcdonough.com/writings/transforming_textile.htm
 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika