RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Najvyhľadávanejšie frázy

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company

Mapa stránok

Hľadanie výrazu štandardy
Celkovo nájdených 20 záznamov. Hľadanie štandardy pomocou

Zobrazujem 1 - 20 z 20

1. Primátori svetových veľkomiest chcú znížiť emisie skleníkových plynov

... environmentálnych akčných plánov. Juhokórejský Soul plánuje modernizáciu na vyhovujúce štandardy 10.000 budov do roku 2030. Americký Austin má plán nulového odpadu na...

2. Globálny prieskum spoločnosti BCG naznačuje, že "eko" povedomie spotrebiteľov sa zvyšuje

...dky prieskumu jasne naznačujú, že pokiaľ ide o ekológiu, spotrebitelia očakávajú od výrobcov vysoké štandardy. Sú presvedčení, že firmy môžu byť pri riešení ekologických otázok e...

3. Ecolabelling - Environmentálne označovanie produktov

...nutie týchto informácií do formy symbolu, značky alebo stručného údaju. Komunikačné a informačné štandardy vyžadujú spoločné pravidlá o spôsobe uvádzania údajov o produkte. Štan...

4. Neobyčajné čokolády Josefa Zottera

...stovaného v Rakúsku, Každý obal čokolády je súčasne umeleckým dielom, ktorý spĺňa aj ekologické štandardy; obalový materiál je vyrobený z certifikovaného papiera, ktorý bol vyroben...

5. Únia žiada stavať pasívne domy

...iemyselným odvetviam a doprave. Všetky budovy postavené po 31. decembri 2020 budú musieť mať „vysoké štandardy energetických úspor“ a využívaná energia bude musieť pochádzať „do ...

6. Zásady zodpovedného investovania

...ej finančnej správy firiem. Požadovať od firiem, aby prijali zásady a dodržiavali príslušné normy, štandardy, kódexy správania ako aj medzinárodné iniciatívy (ako je OSN Global Compac...

7. Prieskum o ekologických postojoch a nákupnom správaní

...dky prieskumu jasne naznačujú, že pokiaľ ide o ekológiu, spotrebitelia očakávajú od výrobcov vysoké štandardy. Sú presvedčení, že firmy môžu byť pri riešení ekologických otázok e...

8. Modrý anjel

...u na svete. Pôvodom pochádza z Nemecka, kde ju zaviedli a používajú od roku 1978. Modrý anjel stanovuje štandardy ekologicky orientovaných produktov a služieb, ktoré vyberá nezávislá komi...

9. Uhlíková stopa

... problém s nejednoznačnou definíciou tejto veličiny a hranicami životného cyklu. Preto existujú rôzne štandardy ako napríklad PAS 2050:2008, ktoré stavajú na metodike BS EN ISO 14040 a BS ...

10. Iniciatívy v oblasti spoločenskej zodpovednosti

...v súvislosti s rozsahom medzinárodného dodávateľského reťazca, MVO sa pokúšajú vytvoriť minimálne štandardy pre zúčastnené organizácie. Štandardy sú spravidla vytvárané v spolupr...

11. Spoločenská zodpovednosť firmy

..., mzdu alebo sociálne podmienky u subdodávateľov. Základom pre tvorbu kódexov môžu byť medzinárodné štandardy vytvorené ILO (International Labour Organization) alebo OECD (Organisation for...

12. Eurofondy

Viacero dobrých a zároveň zelených zámerov, ktoré spĺňajú štandardy udržateľného podnikania, je možné spolufinancovať aj s podporou štrukturálnych fondov. Z väčšej miery sú tieto

13. GRI metodika

Najvýznamnejšie medzinárodné štandardy pre správy o spoločenskej zodpovednosti sú „Sustainability Reporting Guidelines“ vytvorené medzinárodnou organizáciou Global Reporting Initiative

14. Rovníkové princípy

...y zoznam tém, ktoré sa nachádzajú v Ukážke II ). 3. Princíp: Príslušné sociálne a environmentálne štandardy Projekty umiestené do krajín, ktoré nepatria do OECD a do krajín OECD, kt...

15. Dolphin Safe

...oužívať takéto označenie, musí predložiť svoju žiadosť a preukázať sa zavedenými, že stanovené štandardy dodržiava inšpekčnej a monitorovacej organizácii Earth Island Institute. ...

16. Environmentálny manažérsky systém

...nizácií v systémoch environmentálne orientovaného riadenia a auditu. V taktom prípade všetky národné štandardy a normy členských štátov EÚ museli byť v priebehu 6 mesiacov stiahnuté a...

17. Ekodizajn v marketingovej komunikácii

...pade spoločnosť SPP, EkoFond, Nadácia SPP) a ovplyvňovať dodávateľov, aby prijali podobné opatrenia a štandardy pre ich vlastných dodávateľov. Presvedčiť sa, či dodávatelia majú mana...

18. Ekodizajn

...domie spotrebiteľov a ich tlak na podniky, aby ich výrobky a služby spĺňali nielen vysoké kvalitatívne štandardy, ale mali aj dobré environmentálne vlastnosti. Druhým motorom je sprísňuj...

19. Inštitúcie

...tratívne) nástroje EP, resp. príkazovo – kontrolné nástroje Táto skupina zahŕňa nástroje, ako sú štandardy kvality prostredia, emisné štandardy, technologické štandardy, štandardy v...

20. Vodná stopa

...zpustenie znečisťujúcich látok do takej miery, aby následná kvalita vody spĺňala alebo aj presahovala štandardy kvality vyčistenej odpadovej vody. Vodná stopa špecifikuje využívanie...


Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika