RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Ekoknižnica

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
banner

Vodná stopa

Vodná stopa je indikátor spotreby vody, ktorý berie do úvahy priamu i nepriamu spotrebu vody využívanú jednotlivcom alebo organizáciou.

Vodná stopa podniku vyjadruje celkový objem vody, ktorá sa spotrebuje priamym alebo nepriamym spôsobom na bezproblémové fungovanie podnikových procesov.

Delenie vodnej stopy

Vodná stopa rozdeľujeme do dvoch skupín:

  • prevádzková vodná stopa, t.j. priamo spotrebovaná voda na prevádzkovú činnosť podniku,
  • vodná stopa dodávateľského reťazca, t.j. voda používaná v celom dodávateľskom reťazci.

Pri rozdelení vodnej stopy do týchto dvoch skupín sa často ukáže, že mnoho podnikov má v skutočnosti vodnú stopu dodávateľského reťazca niekoľkonásobne vyššiu ako prevádzkovú vodnú stopu. Jedná sa o prípady, ak spoločnosť nemá sama o sebe napríklad poľnohospodárske aktivity, ale v rámci zabezpečovania bežného chodu podniku poľnohospodárske výrobky spotrebováva – napríklad rôzne druhy poľnohospodárskych plodín, mäso, mlieko, vajcia, koža, bavlna, drevo. Keď spotrebitelia následne používajú výrobky danej spoločnosti, vodná stopa sa môže objaviť aj pri konečnej spotrebe týchto výrobkov. Ako príklad môžeme uviesť znečistenie pri používaní mydiel a šampónov. V tomto prípade hovoríme o vodnej stope produktu. Aj keď vzhľadom na definíciu, táto nie je súčasťou podnikovej vodnej stopy, vodná stopa produktu je súčasťou spotrebiteľskej vodnej stopy a neznamená to, že spoločnosť sa môže zbaviť zodpovednosti za konečný spôsob používania výrobku. Preto by výrobcovia mali rešpektovať aktuálne požiadavky súvisiace so znižovaním spotreby vody (v celom životnom cykle výrobku), vrátane fázy používania výrobku. Spotreba vody sa meria v objemových jednotkách množstva spotrebovanej (alebo vyparenej) vody alebo znečistenej vody za minútu. 

Prevádzková stopa a vodná stopa dodávateľského reťazca

Prevádzková stopa a vodná stopa dodávateľského reťazca sa skladá z troch častí:

  • modrá vodná stopa: objem sladkej vody, ktorá sa vyparila z celkových tzv. modrých globálnych vodných zdrojov (povrchové vody a podzemné vody)
  • zelená vodná stopa: objem sladkej vody vyparený z celkových globálnych tzv. zelených vodných zdrojov (dažďová voda uskladnená v zemi ako pôdna vlhkosť)
  • sivá vodná stopa: objem znečistenej vody, vyrátaný ako objem vody, ktorá je potrebná na rozpustenie znečisťujúcich látok do takej miery, aby následná kvalita vody spĺňala alebo aj presahovala štandardy kvality vyčistenej odpadovej vody.

Vodná stopa špecifikuje využívanie vody v čase a priestore. Je používaná zároveň ako geograficky explicitný indikátor, ukazujúci nielen spotrebu vody a mieru znečistenia, ale aj ich polohu a časovanie. Ekologický alebo sociálny dopad vodnej stopy teda zjavne závisí nielen na objeme spotrebovanej vody, ale aj kde a kedy je voda spotrebovaná. Vykazovanie vodnej stopy v súkromnom a verejnom sektore.

Vykazovanie vodnej stopy sa vzťahuje na všetky spoločnosti, či už súkromné alebo verejné, asociácie, neziskové organizácie, vládne spoločnosti. V súhrne sa teda vodná stopa môže použiť na hociktorú jednotku produkujúcu tovary alebo poskytujúcu služby, ktoré sú následne dodávané ďalším užívateľom.

Vykazovanie vodnej stopy môže byť takisto uplatnené na rôznych stupňoch spoločnosti, pre jednotlivé divízie, sektory, geografické oblasti, pre jednotlivé projekty alebo jednorázové aktivity.

Vodná stopa produktu

Z definície vodnej stopy je možné odvodiť definíciu vodnej stopy produktu. Vodná stopa podniku je rovná sume vodných stôp výrobkov vyrobených podnikom.

Národná vodná stopa

Národná vodná stopa sa vzťahuje na celkový objem vody, ktorý je používaný na výrobu tovarov a služieb spotrebovaných obyvateľmi krajiny. Celková národná vodná stopa zahŕňa dve zložky – časť stopy, ktorá spadá na územie krajiny (interná vodná stopa) a časť stopy, ktorá spadá na územie ostatných krajín (externá vodná stopa).

Priemerná vodná stopa Slovenska  je približne 1335 m3 na obyvteľa.

Svetový priemer vodnej stopy (na porovnanie) je 1385 m3 na obyvateľa.

Na tomto mieste si môžete pozrieť vodnú stopu na obyvateľa ktorejkoľvek krajiny.

 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika