RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Ekoknižnica

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
banner

Dolphin Safe

Dolphin Safe je medzinárodný štandard, ktorý poskytuje základ pre politiky a praktiky najväčších svetových lovcov, výrobcov a spracovateľov tuniakov. Označenie Dolphin Safe vzniklo ako reakcia na neopatrné praktiky rybolovu, pri ktorých dochádzalo k obrovským úhynom delfínov. K tomu, aby nejaká spoločnosť mohla používať takéto označenie, musí predložiť svoju žiadosť a preukázať sa zavedenými, že stanovené štandardy dodržiava inšpekčnej a monitorovacej organizácii Earth Island Institute.
K tomu, aby mohol výrobca používať na svojich produktoch označenie „Dolphin Safe“ musí splniť nasledovné štandardy:
  • Neprípustné je prenasledovanie, obliehanie, alebo chytanie do sietí počas celého lovu tuniakov,
  • Zakázané je používať vyťahovacie ostnaté siete pri love tuniakov,
  • Neprípustné je náhodné zabíjanie alebo vážne poranenie delfínov počas chytania do sietí,
  • Zákaz miešania tuniakov chytených do sietí rešpektujúc pritom kritériá „dolphin safe“ a tých, pri ktorých zahynuli aj delfíny na palube lodi, pri spracovaní alebo uskladňovaní tuniakov,
  • Každý výlet do Východnej tropickej oblasti Tichého oceánu (Eastern Tropical Pacific) 400 a viac tonovými plavidlami musia mať nezávislého pozorovateľa na palube lodi, ktorý bude kontrolovať dodržiavanie kritérií 1 až 4 (uvedené hore vyššie).
Vzájomnou dohodou medzi Earth Island Institute a spoločnosťami zapísanými do certifikačného systému „Dolphin Safe“ rybárske praktiky musia dodržiavať:
  • Akékoľvek spracovanie, skladovanie a preprava tuniakov a obchodovanie s tuniakovým mäsom musí byť riadne zaznamenávané a zdokumentované vo vzťahu k obstarávaniu, spracovaniu, uskladňovaniu, doprave, a predaju tuniakov a celá dokumentácia musí byť sprístupnená nezávislým inšpektorom poverených organizáciou Earth Island Institute.
  • Spoločnosti zaregistrované do systému „Dolphin Safe“ musia dodržiavať politiku „Dolphin Safe“ vypracovanú organizáciou Earth Island Institute v rámci všetkých svojich prevádzkach a príslušných obchodných divíziách.
Erach Island Institue spolu s viac ako 85 členmi Dolphin Safe/Fair Trade Campaign (medzinárodná organizácia pre spravodlivý obchod) ďalej odporúčajú, aby sa rybári tuniakov usilovali obmedziť lov iných druhov rýb počas lovu tuniakov a vrátili iné druhy rýb z čereňov späť do oceánov, a to v maximálnej možnej miere.
Štandard Dolphin Safe bol vytvorený v roku 1990 organizácio Earth Island Institute a firmou Heinz Corporation (divízia Star – Kist Tuna), ktorých úsilie bolo podporené ďalšími významnými nadnárodnými firiem a organizáciami medzi inými aj U.S Tuna Foundation, Chicken of the Sea a Bumble Bee Tuna. Certifikáciu Dolphin Safe dnes používa viac ako 300 veľkých aj stredne veľkých firiem, brokerskými firmami, importérskymi asociáciami, obchodnými reťazcami a sieťami reštaurácií po celom svete.
Len pre porovnanie, štatistiky Earth Island Institute hovoria, že len okolo 2,9% rybárskych firiem nie je zapojených do systému Dolphin Safe. Viac ako 90% svetového firiem na trhu s tuniakmi sa hlási k zásadám certifikačného systému Dolphin Safe podľa štandardov Earth Island Institute. Výsledkom tohto úsilia je radikálne až 97% zníženie úhynu delfínov spôsobený neopatrnými praktikami lovu tuniakov.
 
Zdroj:
 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika