RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Ekoknižnica

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
banner

Environmentálne označovanie

Environmentálne označovanie

Environmentálne označovanie produktov slúži na stanovenie štandardov kvality produktov a informovanie spotrebiteľa o dosiahnutí istého stupňa tejto kvality.

Environmentálne označovanie produktov predstavuje dobrovoľný nástroj riadenia ŽP v podnikoch a organizáciách. Organizácia zabezpečujúca environmentálne označovanie zostaví systém meraní zodpovedajúci súčasnej úrovni kvality, ktorú musia produkty uchádzajúce sa o certifikáciu spĺňať. V záujme dôveryhodnosti musia tieto akreditačné orgány certifikovať len produkty, ktoré vyhovujú vysokým environmentálnym štandardom a udržiavať efektívny kontrolný a sankčný systém. Certifikačné schémy musia byť založené na jasných prednastavených kritériách ustanovených kompetentnými orgánmi. Tieto kritériá predstavujú škálu merateľných charakteristík, ako napr. hraničné hodnoty niektorých zložiek, vplyvy produktu na životné prostredie počas jeho životného cyklu alebo použité výrobné metódy. Environmentálne označovanie produktov týmto uľahčuje zákazníkovi zhodnotenie a porovnávanie výrobkov na mieste predaja a rozlíšenie produktov rôznej kvality.Existujú tri typy environmnetálneho označenia produktov - typ I, typ II, a typ III.

Vo svete bola v roku 1994 založená globálna sieť environmentálneho označovania produktov a služieb – GEN - Global Ecollabelling Network, nezisková asociácia organizácií zapojených do environmentálneho označovania produktov z celého sveta. Združuje programy environmentálneho označovania Ameriky, Ázie, Európy, Oceánie a Austrálie.

Environmentálne označovanie produktov v Slovenskej republike 

V Slovenskej republike sa environmnetálne označovanie produktov realizuje prostredníctvom zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov. Zákon upravuje podmienky a postup pri udeľovaní a používaní národnej environmentálnej značky "Environmentálne vhodný produkt" a environmentálnej značky Európskeho spoločenstva „Európsky kvet“. Vykonávacím predpisom k zákonu je vyhláška MŽP SR č. 258/2003 Z. z. Systém udeľovania týchto environmentálnych značiek predstavuje environmentálne označovanie typu I štandardizované medzinárodnou normou ISO 14024 (STN ISO 14024), ide o posúdenie zhody produktu s vopred stanovenými environmentálnymi kritériami.

 
Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika