RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Ekoknižnica

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
banner

Servicizing

„Ľudia nechcú vykurovacie palivo alebo chladiace zmesi. Ľudia chcú chladené pivo a teplú sprchu."

Amory Lovins, výkonný riaditeľ Rocky Mountain Institute

Čo je to servicizing?

Anglický termín servicizing je väčšinou definovaný ako predávanie funkcie produktu alebo služby, ktorá ho poskytuje, namiesto predávania samotného fyzického produktu. Spotrebiteľ si napríklad kúpi počítačovú pamäť namiesto samotného počítača, službu hlasovej pošty namiesto záznamníku, či službu nalakovania auta namiesto laku. Vlastníctvo produktu zostáva u výrobcu/dodávateľa, ktorému zákazník platí poplatok podľa typu služby. Zákazník môže získať funkčný produkt buď jeho priamym použitím- napríklad prenajatím si kancelárskeho vybavenia, alebo mu produkt môže byť dodaný výrobcom/dodávateľom- napr. produkty, pri ktorých sa nakladá s chemickými látkami. Výrobca/dodávateľ, ktorý vie, že produkt zahŕňa aj finančnú zodpovednosť a možnosti redukcie odpadu, je zodpovedný za jeho údržbu a na konci užitočného života produktu za opätovné použitie niektorých jeho častí, recykláciu, alebo likvidáciu. V niektorých prípadoch, akými sú služby v nakladaní s chemickými látkami, môže výrobca/dodávateľ poskytnúť rôzne typy služieb, ako napríklad sledovať a podľa potreby dopĺňať pre jeho zákazníkov chemický inventár, zaobchádzať s regulačnou administratívou a presúvať prázdne kontajnery.

Aké sú možné obchodné výhody servicizing-u?

Vývoj smerom k servicizing-u je založený na myšlienke, že zákazníci v skutočnosti nechcú produkt, ale radšej funkčnosť, ktorú ponúka. Ba čo viac, ak by ekonomické vzťahy mohli byť štruktúrované tak, aby podporili tento posun vnímania, vynorilo by sa mnoho príležitostí pre spojenie ľudských potrieb s nižším fyzickým tovarom. Táto teória hovorí o tom, že dematerializácia by mala na odplatu viesť nielen k nižším environmentálnym dopadom, ale aj k príležitosti pre výrobcov a dodávateľov usporiť peniaze za materiály a energiu, vybudovaniu a udržiavaniu silného vzťahu k zákazníkovi a potenciálne k zarobeniu väčšieho množstva peňazí ako pri predaji samotného produktu. Ktoré typy produktov sú vhodnými kandidátmi pre servicizing? Typickými kandidátmi na servicizing sú produkty, ktoré majú limitovanú životnosť, alebo môžu byť lepšie nahraditeľné službou ako produktom. Príklady zahŕňajú elektroniku, kopírovačky, chemikálie, čistiace produkty a vybavenie- hlavne drahé špecializované vybavenie, ktoré je pre zákazníka nákladné získať, opravovať ho a udržiavať. Príkladmi firiem, ktoré „servicizingujú“ svoje produkty, sú spoločnosti na prenájmy áut, ako Flexcar a Zip Car alebo hudobná distribúcia, zahŕňajúca Apple iTunes a Napster.

Je servicizing vhodný pre Váš produkt?

Aby ste mohli určiť, či servicizing môže fungovať pre Váš produkt, začnite úvahou, čo z produktu Váš zákazník skutočne potrebuje. Potom sa spýtajte samých seba, či ho chcú priamo vlastniť z dobrého dôvodu, ako napríklad kvôli možnosti odpísať si ho z daní. Môžete ich presvedčiť po inej stránke? Môžete napríklad pomôcť svojim zákazníkom v naplnení ich environmentálnych cieľov tým, že ich zaujmete poukázaním, že za Vašim produktom stoja isté zásady alebo politika? Alebo, berúc do úvahy environmentálne riziká a príťaže spojené s daným produktom, mohol by mať zákazník prospech z prenechania zodpovednosti za narábanie s produktom na výrobcovi/dodávateľovi tak, že produkt bude ponechaný v primárnom odvetví obchodu? Nakoniec sa dôkladne presvedčte, či servicizing skutočne zníži vaše výdaje.
Zdroj:
HAWKEN, P., LOVINS, A., LOVINSOVÁ, G. Prírodný kapitalizmus. 2003.
Odkazy:
 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika