RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Najvyhľadávanejšie frázy

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company

Mapa stránok

Hľadanie výrazu fond
Celkovo nájdených 27 záznamov. Hľadanie fond pomocou

Zobrazujem 1 - 27 z 27

1. Shell vybuduje projekt na uskladnenie oxidu uhličitého

...ej dotácie $2mld vytvorenej pre CCS projekt. Kanadská vláda investuje 120mil prostredníctvom svojho Fondu pre čistú energiu. Spoločnosť Shell s britským distribútorom energií spoločnosť...

2. ZAJEŽOVÁ: Záujem o život spätý s prírodou rastie, kurzy navštevujú tisícky ľudí

...ateriály. Na stavbu stien zo slamených balíkov a hlinených omietok získali prostriedky z nórskych fondov a prácu centra si prišla pozrieť aj nórska veľvyslankyňa na Slovensku. "Na základe...

3. Do kampane "Do práce na bicykli" sa zapojí aj metropola Šariša

...etBike je realizovaný prostredníctvom programu Central Europe, ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Projekt je spoločným dielom česko-nemecko-poľsko-slovenského ...

4. Po zavedení zelených iniciatív Marks and Spencer už ušetrila 70 miliónov libier.

...etrená suma bola znovu investovaná do spoločnosti, vrátane peňazí z 10-miliónového inovačného fondu, zriadeného na realizáciu Plánu A. Spoločnosť dnes dosiahla 95 zo svojich 180 z...

5. Zelené iPhone aplikácie menia nákupné rozhodovanie miliónov zákazníkov

...vou imunitou. FINANCOVANIE Za spoločnosťou GoodGuide stoja, ako za väčšinou takýchto projektov, fondy rizikového kapitálu. GoodGuide sa čiastočne financuje odkzmi na svojej stránke na int...

6. Prvý fond pre zodpovedné investovanie na Slovensku

Spoločenský zodpovedný fondTB je prvý slovenský fond, ktorý investuje len do tých firiem, ktoré podnikajú zodpovedne k spoločnosti. Vznikom fondu sa môžu pridať všetci tí, ktorí chcú

7. Plasty menia späť na ropné látky

...eskovci bratislavská firma Castor & Pollux. Sumou vyše 3 milióny eur prispel na ňu Recyklačný fond. Technológia je podľa spoločnosti unikátna tým, že mení plasty späť na ropné lát...

8. Do štyroch rokov sa bude recyklovať 95 percent častí vyradeného auta

KOŠICE. Slovensko podľa Recyklačného fondu splní záväzok, že do roku 2015 využije na ďalšie spracovanie 95 percent častí z každého vyradeného vozidla. Podariť by sa to mohlo už o š

9. Spoločensky zodpovedné investovanie získava pôdu pod nohami

..., inštitúcií alebo prostredníctvom zamestnaneckého sporenia. Konverzia prostriedkov v monetárnych fondoch do fondov riadiacich sociálne zodpovedné investície za takmer 8 miliárd eur do znač...

10. Využitie geotermálnej energie na Slovensku je relatívne bohaté

vo viacerých slovenských obciach by bolo možné pokryť značnú časť spotreby tepelnej energie v bytovo - komunálnej sfére práve z geotermálnej energie. Napriek tomu, že geotermálnych zdro

11. Konferencia o klimatických zmenách 23.11. v Bratislave

...stvo životného prostredia ČR - odbor udržateľnej energetiky a dopravy, "Využitie európskych fondov a výnosov z predaja emisných kreditov pre podporu obnoviteľných zdrojov a úspor ener...

12. Odpady po starom. Firmy si vydýchli, zástupcovia miest a obcí sú nespokojní

...ami. Pôvodne sa vlna odporu zo strany firiem vzniesla najmä voči pripomienkam ZMOSu a Recyklačného fondu, ktoré navrhli, aby výrobcovia a dovozcovia elektronických zariadení, ale aj balených...

13. STU prispeje k výskumu energií

...lovenskej technickej univerzity v máji. Univerzita naň získala vyše 1,33 milióna eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a vývoj. Ako využívame obn...

14. Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku

...časných 136 669 ha, čo predstavuje o niečo viac ako 7 % z celkového poľnohospodárskeho pôdneho fondu. V roku 2005 bolo evidovaných v systéme ekologického poľnohospodárstva 210 subjektov...

15. Šrotovné na kotly

EkoFond, n.f. spoločne so svojim zriaďovateľom spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) prichádzajú od 1. júna 2009 s akciou ŠROTOVNÉ NA KOTLY.  EkoFond podporuje projekt

16. Maximálna dotácia na podporu OZE bude 200 000 eur

...nergie. MH predpokladá, že v rokoch 2009 až 2011 zo štátneho rozpočtu a z Európskeho sociálneho fondu bude na poskytnutie dotácií použitých približne 140 mil. eur. "Presná výška b...

17. Štát chce dotovať producentov lesnej biomasy

...plárenských subjektov, ktoré pri budovaní novej technológie využili možnosť spolufinancovania z fondov Európskej únie. Zdroj: SME, 16.3.2009 ...

18. Spoločenská zodpovednosť firmy

...le za rozšírením SZF treba vidieť hlavne rastúcu silu zákazníkov a akcionárov alebo vlastníkov fondov, ktorí majú záujem na stabilite svojich investícii. Významným dôvodom k vzniku ko...

19. Eurofondy

...ajú štandardy udržateľného podnikania, je možné spolufinancovať aj s podporou štrukturálnych fondov. Z väčšej miery sú tieto zdroje v období od 2007- 2013 v gescii Ministerstva hospod...

20. Odpady, obaly a odpadové hospodárstvo

...ostredia Slovenskej republiky č. 127/2004 Z. z o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recykla...

21. Všeobecná starostlivosť o životné prostredie

...om prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z.z. Vyhláška ...

22. Vláda SR

Recyklačný fond Recyklačný fond je neštátny účelový fond zriadený 1. júla 2001 zákonom č. 223/2001 Z. z., ktorý zhromažďuje finančné prostriedky dovozcov a výrobcov komodít povinn

23. Dôležité inštitúcie

...a a výstavby SR, Minsiterstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo školstva SR, Štátny environmnetálny fond, Slovenská angetúra životného prostredia, Slovenská inšpekcia životného prostredi...

24. Ekologická kancelária

...yslite sa nad hybridným. Navyše na takéto vozidlá dostanete nenávratný finančný príspevok z EkoFondu . Je dôležité si pamätať, že každý krok k zelenšej budúcnosti môže byť meran...

25. Ekodizajn v marketingovej komunikácii

...ktori sú informovaní o environmentálnej politike zadávateľa (v tomto prípade spoločnosť SPP, EkoFond, Nadácia SPP) a ovplyvňovať dodávateľov, aby prijali podobné opatrenia a štandardy p...

26. Ekodizajn

...dnikov so zdravou environmentálnou a sociálnou politikou. Svedčia o tom stále rastúce investičné fondy ako je napríklad Dow Jones Sustainability Index. Ekodizajn Ekodizajn ako proces v...

27. Partneri


Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika