RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Najvyhľadávanejšie frázy

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company

Mapa stránok

Hľadanie výrazu environmentalne aspekty
Celkovo nájdených 98 záznamov. Hľadanie environmentalne aspekty pomocou

Zobrazujem 61 - 90 z 98

61. Využitie konceptu z kolísky do kolísky v praxi

Spoločnosť Steelcase, najväčší americký výrobca kancelárskeho nábytku, ako jedna z mnohých firiem už aplikovala koncept z kolísky do kolísky v praxi.  Design Tex Steelcase

62. Globálne problémy a podnikanie

Za posledné desaťročia došlo na našej planéte k množstvu zmien. Na prvý pohľad pozitívne správy ako rast počtu obyvateľov, zvyšovanie priemyselnej produkcie alebo zvyšovanie spotreby do

63. Spoločenská zodpovednosť firmy

Základné pojmy spoločenskej zodpovednosti firmy Pojem “corporate social responsibility” je zaužívaný v anglosaskej odbornej literatúre. Slovenské preklady nie sú jednotné. Môžeme sa s

64. ENVIDOM na Slovensku

Iniciatíva výrobcov elektrospotrebičov na Slovensku Envidom je neziskové združenie právnických osôb - výrobcov elektrospotrebičov. Koordinuje a financuje systém zberu a recyklácie odpadu z

65. Eurofondy

Viacero dobrých a zároveň zelených zámerov, ktoré spĺňajú štandardy udržateľného podnikania, je možné spolufinancovať aj s podporou štrukturálnych fondov. Z väčšej miery sú tieto

66. Environmentálne označovanie typu I

Národný program environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov (ďalej len „Národný program) bol vypracovaný na princípoch a zásadách Nariadenia Rady č. 880/92/EEC o schéme environ

67. GRI metodika

Najvýznamnejšie medzinárodné štandardy pre správy o spoločenskej zodpovednosti sú „Sustainability Reporting Guidelines“ vytvorené medzinárodnou organizáciou Global Reporting Initiative

68. Environmentálne podnikateľské iniciatívy

Environmentálna podnikateľska iniciatíva (EPI) je forma vzájomnej spolupráce medzi minimálne dvoma a viac podnikmi a organizáciami, ktorých spája spoločný cieľ v oblasti riešenia environm

69. Environmentálne technológie

Environmentálne technológie sú významné z hľadiska niekoľkých aspektov a ich zavádzanie a používanie prináša predovšetkým pozitívny vplyv na životné prostredie, znižovanie znečisť

70. Environmentálne manažérstvo

Manažérstvo predstavuje súbor dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky umožňujúcich zavedenie systémového prístupu do riešenia problémov ochrany starostlivosti o prostredie zvy

71. Environmentálne indikátory

Podnikové environmentálne indikátory (PEI) umožňujú merať environmentálne správanie podniku ako aj úsilie neustále ho zlepšovať. Indikátory môžu byť použité v rámci EMS na skontrol

72. Environmentálne riziká a environmentálna bezpečnosť

Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 277

73. Environmentálne posudzovanie a integrované pôsobenie

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Poznámka: zrušuje zákon č. 127/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného pr

74. Nástroje a indikátory

Nástroje a indikátory prezentované v tejto sekcii sú vypracované za účelom získania základnej orientácie a prehľadu environmnetálnych nástrojov a indikátorov podnikovej environmentálnej

75. Vláda SR

Recyklačný fond Recyklačný fond je neštátny účelový fond zriadený 1. júla 2001 zákonom č. 223/2001 Z. z., ktorý zhromažďuje finančné prostriedky dovozcov a výrobcov komodít povinn

76. O nás

Sme otvorená a multidisciplinárna skupina ľudí, ktorých snahou je: stimulovať a podporovať podnikanie smerujúce k stálemu zlepšovaniu kvality životného prostredia v Slovenskej republike,

77. Možnosti spolupráce

Hľadáte možnosti spolupráce a inšpiráciu pre environmentálne projekty a zamýšľate sa, aké projekty by ste chceli podporiť? Neváhajte a pridajte sa. Ponúkame Vám spôsoby, ako môžete

78. Servicizing

„Ľudia nechcú vykurovacie palivo alebo chladiace zmesi. Ľudia chcú chladené pivo a teplú sprchu." Amory Lovins, výkonný riaditeľ Rocky Mountain Institute Čo je to servicizing? Anglický t

79. Užitočné linky

Odkazy na environmentálne organizácie a firmy  United Nations Environment Programme  The Rocky Mountain Institute    Ecological Footprint  MBDC  GreenBlue

80. Právo životného prostredia

Slovenská republika V tejto sekcii nájdete vybraté právne predpisy usporiadané podľa členenia Ministerstva životného prostredia SR. Aktuálne znenia sa nachádzajú na stránke Ministerstva s

81. Slovenská agentúra životného prostredia

SAŽP je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia (MŽP SR) s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade so zásadami

82. Rovníkové princípy

EP predsatvujú meradlo finančného priemyslu na stanovenie, vymedzenie a riadenie sociálneho a environmentálneho rizika vo financovaní projektov. Financovanie projektov zohráva dôležitú úloh

83. Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council (FSC) je medzinárodné združenie členov pozostávajúce z rozličných skupín zastupujúcich environmentálne, ekonomické a sociálne záujmy, vlastníkov a užívateľ

84. Environmentálne označovanie

Environmentálne označovanie Environmentálne označovanie produktov slúži na stanovenie štandardov kvality produktov a informovanie spotrebiteľa o dosiahnutí istého stupňa tejto kvality. E

85. Environmentálne manažérske indikátory

Podnikové environmentálne indikátory umožňujú merať environmentálne správanie podniku, sledovať vývoj ich vývoj ako aj úsilie podniku neustále svoj environmentálnych profil zlepšovať.

86. Bilancia materiálových tokov

Princíp materiálovej bilancie je veľmi jednoduchý a podobný bežnému účtovníctvu. Jedná sa o vyhodnotenie vstupov materiálu, ktoré si vyžaduje daný (výrobný) proces a následných výs

87. Environmentálne manažérske účtovníctvo

Environmentálne manažérske účtovníctvo (EMÚ) sa zameriava na identifikáciu, zber, analyzovanie, hodnotenie a prenos informácií týkajúcich sa environmentálnych nákladov a výnosov ako aj

88. Environmentálne označovanie typu II

Zásady a princípy Zásady a princípy environmentálneho označovania typu II sú štandardizované v medzinárodnej norme ISO 14021 (STN EN ISO 14021). Tento typ označovania umožňuje uvádza

89. Environmentálny audit

Environmentálny audit tvorí neoddeliteľnú časť procesu zavádzania a udržiavania environmentálneho manažérskeho systému (ďalej len "EMS"). Hlavným cieľom auditu je zistiť, či EMS je v

90. Environmentálne správy

Podniková environmentálna správa je ročne publikovaný samostatný dokument, ktorý podnik dobrovoľne vydáva za účelom oboznámenia všetkých cieľových skupín o svojom environmentálnom sp


Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika