RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Najvyhľadávanejšie frázy

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company

Mapa stránok

Hľadanie výrazu register vplyvov
Celkovo nájdených 23 záznamov. Hľadanie register vplyvov pomocou

Zobrazujem 1 - 23 z 23

1. Do kampane "Do práce na bicykli" sa zapojí aj metropola Šariša

Prešov 1. augusta (TASR) – Do pilotného ročníka kampane "Do práce na bicykli, ktorá sa rozbehne na prelome augusta a septembra tohto roka, sa plánujú zapojiť aj obyvatelia a inštitúcie v

2. Firmy napredujú v šetrení papiera aj napriek protestu papierenského priemyslu

Nedávna štúdia spoločnosti Xerox ukázala, že až 45% vytlačeného papiera končí v odpadkovom koši už na konci pracovného dňa. Táto „kratšia než jeden deň dlhá doba životnosti“ j

3. Päť hlavných trendov vo vývoji produktov

Výskumná spoločnosť GreenBlue nedávno publikovala článok, v ktorom sumarizovala odpovede významných osobností z oblasti vývoja nových produktov na otázku: Ktoré environmentálne oblasti

4. V Topoľčanoch vyrastie tepláreň na biomasu

Spoločnosť BioEnergy Topoľčany plánuje postaviť kogeneračnú jednotku na biomasu. Kogeneračná jednotka by mala ročne vyrobiť takmer 96 tisíc megawatthodín tepla a viac ako 41 tisíc megaw

5. Prvé slovenské výrobky so značkou Európsky kvet

Osvedčenia a pamätnú plaketu, ktoré potvrdzujú udelenie práva používať environmentálnu značku Európskeho spoločenstva - Európsky kvet na svojich výrobkoch: KOKKEN COOP 8 x 72, Super str

6. Environmentálne aspekty v kontexte marketingového mixu

Environmentálne prehlásenia zahŕňajú širokú škálu aktivít a sú prezentované v rôznych formách. Môžu zahŕňať obrázky (nedotknutej prírody, divočinu alebo obnoviteľné zdroje ener

7. Seminár o Environmentalnych aspektoch marketingoveho mixu

Posledné roky priniesli vlnu „zelených sľubov“ – prehlásení firiem o environmentálnych vlastnostiach ich produktov alebo zlepšovaní ich firemného environmentálneho profilu. Nie je tom

8. Greenwashing - zavádzanie ohľadom firemných environmentálnych cieľov

Anglický pojem "greenwashing" znamená zavádzanie zákazníkov a verejnej mienky ohľadom firemných environmentálnych cieľov. Niektoré firmy sa snažia profilovať ako environmentálne zodpovedn

9. Využitie konceptu z kolísky do kolísky v praxi

Spoločnosť Steelcase, najväčší americký výrobca kancelárskeho nábytku, ako jedna z mnohých firiem už aplikovala koncept z kolísky do kolísky v praxi.  Design Tex Steelcase

10. Spoločenská zodpovednosť firmy

Základné pojmy spoločenskej zodpovednosti firmy Pojem “corporate social responsibility” je zaužívaný v anglosaskej odbornej literatúre. Slovenské preklady nie sú jednotné. Môžeme sa s

11. Responsible Care

Responsible Care je celosvetová iniciatíva chemického priemyslu, ktorej cieľom je neustále zvyšovať starostlivosť o životné prostredie, zdravie a bezpečnosť pri výrobe a používaní chem

12. Eurofondy

Viacero dobrých a zároveň zelených zámerov, ktoré spĺňajú štandardy udržateľného podnikania, je možné spolufinancovať aj s podporou štrukturálnych fondov. Z väčšej miery sú tieto

13. Environmentálne označovanie typu I

Národný program environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov (ďalej len „Národný program) bol vypracovaný na princípoch a zásadách Nariadenia Rady č. 880/92/EEC o schéme environ

14. Environmentálne posudzovanie a integrované pôsobenie

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Poznámka: zrušuje zákon č. 127/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného pr

15. Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia vrátane a) ochrany prírody a krajiny, b) vodného hos

16. Rovníkové princípy

EP predsatvujú meradlo finančného priemyslu na stanovenie, vymedzenie a riadenie sociálneho a environmentálneho rizika vo financovaní projektov. Financovanie projektov zohráva dôležitú úloh

17. Environmentálne označovanie

...nymi kritériami. Environmentálne označovanie typu I Environmentálne označovanie typu II Dokumenty Register Smerníc NPEHOV Register Výnosov MŽP SR a Návrhov OP Register Oznámení MŽ...

18. Environmentálne manažérske indikátory

Podnikové environmentálne indikátory umožňujú merať environmentálne správanie podniku, sledovať vývoj ich vývoj ako aj úsilie podniku neustále svoj environmentálnych profil zlepšovať.

19. Environmentálne manažérske účtovníctvo

Environmentálne manažérske účtovníctvo (EMÚ) sa zameriava na identifikáciu, zber, analyzovanie, hodnotenie a prenos informácií týkajúcich sa environmentálnych nákladov a výnosov ako aj

20. Ekologická stopa

Koncept ekologickej stopy bol vytvorený v deväťdesiatych rokoch na Univerzite Britskej Kolumbie profesormi Mathiasom Wackernagelom a Williamom Reesom, ktorí si kládli otázku, či ľudstvo nežij

21. Environmentálny manažérsky systém

...a jeho základe vypracoval podrobnú analýzu stavu organizácie a jej environmentálnych aspektov – tzv. register vplyvov na životné prostredie. vypracoval environmentálne vyhlásenie overené n...

22. Ekodizajn v marketingovej komunikácii

Environmentálna marketingivá komunikácia (EMK) siaha ďalej ako len k znižovaniu množstva spotrebovaného alebo výberom recyklovaného papiera. EMK sa dotýka celej škály nástrojov marketingo

23. Ekodizajn

Zlepšenie celkového environmentálneho profilu výrobku začína byť stále častejšie považované za dôležitý dlhodobý aj krátkodobý cieľ v mnohých podnikoch. Čo však v skutočnosti so


Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika