RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Najvyhľadávanejšie frázy

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company

Mapa stránok

Hľadanie výrazu spoločenská zodpovednost
Celkovo nájdených 42 záznamov. Hľadanie spoločenská zodpovednost pomocou

Zobrazujem 1 - 30 z 42

1. Projekt zalesňovania úbočí sopky Popocatepetl spoločnosťou Volkswagen je úspešný

Projekt zalesňovania krajiny neďaleko továrne spoločnosti Volkswagen v Mexiku prispieva k vyšším zásobám podzemnej vody. Nemecký výrobca automobilov oznámil, že zásoby podzemnej vody ter

2. Firmy napredujú v šetrení papiera aj napriek protestu papierenského priemyslu

Nedávna štúdia spoločnosti Xerox ukázala, že až 45% vytlačeného papiera končí v odpadkovom koši už na konci pracovného dňa. Táto „kratšia než jeden deň dlhá doba životnosti“ j

3. Päť hlavných trendov vo vývoji produktov

Výskumná spoločnosť GreenBlue nedávno publikovala článok, v ktorom sumarizovala odpovede významných osobností z oblasti vývoja nových produktov na otázku: Ktoré environmentálne oblasti

4. Udalosti, ktoré ovplyvnia oblasť spoločenskej zodpovednosti v roku 2012

Vyhliadky pre rok 2012 nevyzerajú dobre. Koncepcia spoločenskej zodpovednosti podnikov (ďalej len „CSR“), spôsob podnikania, ktorý berie do úvahy nielen ekonomické, ale aj sociálne a envir

5. CSR manažéri môžu očakávať nižšie platy

Študenti MBA so zameraním na spoločenskú zodpovednosť firiem môžu očakávať nižšie platy v porovnaní s obdobím, kedy začali študovať, informáciu priniesl portál USNews.com. Mnohé a

6. Ako ekologickejšie úradovať

„Ekologickejšie“ pracovisko môže viesť k zníženiu ekologickej stopy na pracovisku, zdravšiemu a produktívnejšiemu pracovnému prostrediu a v neposlednom rade môže vypovedať o zvyšujú

7. Prvý fond pre zodpovedné investovanie na Slovensku

Spoločenský zodpovedný fondTB je prvý slovenský fond, ktorý investuje len do tých firiem, ktoré podnikajú zodpovedne k spoločnosti. Vznikom fondu sa môžu pridať všetci tí, ktorí chcú

8. Firmy hľadajú zodpovedných dodávateľov

Veľké spoločnosti vo Francúzsku chcú motivovať svojich dodávateľov k vyššej environmentálnej zodpovednosti. Pre nákupcov a malé a stredné podniky to však nie je až také jednoduché. N

9. Firmy z indexu FTSE 250 sa zaviazali aktívne riešiť otázky životného prostredia

Podľa nedávneho prieskumu uskutočneného BSI British Standards firmy z indexu FTSE 250 vnímajú environmentálnu agendu za kľúčovú pri dosahovaní svojich obchodných cieľov a pokračujú v i

10. Globálny prieskum spoločnosti BCG naznačuje, že "eko" povedomie spotrebiteľov sa zvyšuje

V januári 2009 uverejnila Boston Consulting Group výsledky ďalšieho globálneho prieskumu, ktorého cieľom bolo posúdiť ekologické postoje a nákupné správanie. Vzorka dopytovaných respond

11. Kodaň nastaví zrkadlo politickým lídrom

BRATISLAVA (Slovenská klimatická koalícia) - Včera sa v dánskej Kodani začal pätnásty klimatický COP (Conference of the Parties) od ktorého sa očakáva najvýznamnejšia politická dohoda n

12. Print room

Tlačiarenské zariadenia sú nielen nákladné, ale majú aj významný dopad na životné prostredie. Tlačiarne a kopírky spotrebujú značné množstvo energie a materiálu už pri ich výrobe a

13. Kancelária

Čo zvážiť pri výbere počítača Pri ekologizácii kancelárie by ste mali myslieť na to, že potreby Vašej firmy môžete uspokojiť rôznymi spôsobmi. Zopár otázok pred obstaraním poč

14. Nové ekopovinnosti

Parlament schválil novelu zákona o vodách, ktorý nepriamo upravuje aj geologický zákon.Prelomil tak veto prezidenta, ktorý proti takejto nepriamej novelizácii protestoval.Schválená novela uk

15. Nové energie zarábajú

Pre Vaillant sú zariadenia na obnoviteľné zdroje aktuálny biznis. Na znižovaní spotreby energie a presune ťažiska k obnoviteľným zdrojom by malo záležať vládam, jednotlivcom i firmám.Fr

16. Šrotovné na kotly

EkoFond, n.f. spoločne so svojim zriaďovateľom spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) prichádzajú od 1. júna 2009 s akciou ŠROTOVNÉ NA KOTLY.  EkoFond podporuje projekt

17. Projekt Broker

Spoločnosť Kronospan SK vystupuje ako jeden z najväčších spracovateľov dreva na Slovensku a patrí aj medzi najvýznamnejšie firmy ponúkajúce aglomerované výrobky na báze dreva na Slovens

18. ZSE a BSK prináša slnko do škôl

Inštalácia slnečných kolektorov na jednej z Bratislavských škôl je prvým a unikátnym projektom nielen v Bratislavskom kraji, ale i na celom Slovensku. V pondelok, 18. mája 2009, Bratislavs

19. V komuniké sumitu G20 v Londýne sa lídri zaviazali smerovať k trvalo udržateľnému hospodárstvu

V záverečnom komuniké sumitu G20 v Londýne sa lídri zaviazali k smerovaniu k trvalo udržateľnému hospodárskemu modelu a k boju proti klimatickým zmenám. V dokumente schválenom na sumite sa

20. Ekologické úradovanie

„Ekologickejšie“ pracovisko môže viesť k zníženiu ekologickej stopy na pracovisku, zdravšiemu a produktívnejšiemu pracovnému prostrediu a v neposlednom rade môže vypovedať o zvyšuj

21. Pravidlá prispievania

Pravidlá prispievania na www.ekologika.sk „Prevádzkovateľ“ je o.z. CSEE. „Prispievateľ“ je registrovaný užívateľ služby, ktorý vložil fotografiu a/alebo článok (ďalej len

22. Prieskum o ekologických postojoch a nákupnom správaní

Azda najvýznamnejším dôvodom prečo firmy zavádzajú environmentálne stratégie je zvýšený záujem verejnosti o životné prostredie. Existujú stovky prieskumov verejnej mienky týkajúce sa

23. Environmnetálny marketing

Environmnetálny marketing zahŕňa omnoho viac ako len budovanie dobrého podnikateľského imidžu. V prvom rade ide o záväzok vedenia firmy podnikať spôsobom, ktorý jej zabezpečuje ekonomick

24. Greenwashing - zavádzanie ohľadom firemných environmentálnych cieľov

Anglický pojem "greenwashing" znamená zavádzanie zákazníkov a verejnej mienky ohľadom firemných environmentálnych cieľov. Niektoré firmy sa snažia profilovať ako environmentálne zodpovedn

25. Iniciatívy v oblasti spoločenskej zodpovednosti

Za účelom minimalizácie rizika a nákladov na vytváranie a implementáciu SZF stratégií sa organizácie prikláňajú k štandardom vytvoreným na základe spolupráce viacerých skupín stakeho

26. Smernice OECD pre nadnárodné organizácie

Svoje pravidlá regulujúce chovanie nadnárodných korporácií vydáva aj OECD. Prvá verzia Smerníc OECD pre nadnárodné organizácie (ďalej „Smernice OECD“) pochádza už z roku 1976. V sú

27. Globálne problémy a podnikanie

...ch na trvalo udržateľný rozvoj vytváraných organizáciou v spolupráci so stakeholdermi sa používa výraz spoločenská zodpovednosť firmy (v ang. Corporate social responsibility - CSR). Spol...

28. Spoločenská zodpovednosť firmy

... preklady nie sú jednotné. Môžeme sa stretnúť s pojmami ako „spoločensky zodpovedné podnikanie“, „spoločenská zodpovednosť korporácie“, „spoločenská zodpovednosť podniku“ a...

29. GRI metodika

Najvýznamnejšie medzinárodné štandardy pre správy o spoločenskej zodpovednosti sú „Sustainability Reporting Guidelines“ vytvorené medzinárodnou organizáciou Global Reporting Initiative

30. Global Compact

Iniciatíva Global Compact bola oficiálne spustená v júli 2000 na podnet bývalého generálneho tajomníka OSN Kofi Annana. K iniciatíve sa doteraz pripojilo vyše 6 200 spoločností a inštitú


Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika