RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Najvyhľadávanejšie frázy

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company

Mapa stránok

Hľadanie výrazu Zdroje EÚ
Celkovo nájdených 100 záznamov. Hľadanie Zdroje EÚ pomocou

Zobrazujem 61 - 90 z 100

61. Venujte nám 2%

Už niekoľko rokov máte možnosť rozhodnúť kam pôjdu 2% z Vašich daní. Budeme radi, ak ich venujete nám, občianskemu združeniu CSEE – Centrum pre spoločnosť, ekonómiu a ekológiu. Vaš

62. Iniciatíva UNEP Climate Neutral Network

Climate Neutral Network UNEP Climate Neutral Network je iniciatívou Environmentálneho programu Organizácie spojených národov (UNEP), ktorá má za cieľ podnietiť svetovú odozvu na globálne ot

63. Uhlíková stopa

...den z dôležitých nástrojov sledovania vplyvu všetkých ľudských aktivít na životné prostredie. Zdroje: [1] Wiedman, T. Minx, J.: A Definition of Carbon Footprint; ISAUK Research Report 07-...

64. Využitie servicizing v praxi

Tomra System ASA Na skvelej myšlienke postavila svoju značku aj nórska spoločnosť Tomra Systems ASA a jej recyklačný systém RePlanet®, ktorý zaviedla v Kalifornii. RePlanet je reťazec asi

65. Využitie konceptu z kolísky do kolísky v praxi

Spoločnosť Steelcase, najväčší americký výrobca kancelárskeho nábytku, ako jedna z mnohých firiem už aplikovala koncept z kolísky do kolísky v praxi.  Design Tex Steelcase

66. Iniciatívy v oblasti spoločenskej zodpovednosti

...šenie transparentnosti platieb smerujúcim v ťažobnom priemysle k vládam a jej inštitúciám. [3] Zdroje: [1] Global Reporting Initiative [2] AccounAbility [3] Extractive Industries Transpare...

67. Smernice OECD pre nadnárodné organizácie

...adovať po týchto organizáciách zodpovedné správanie vo všetkých štátoch, kde podnikaj [2].   Zdroje: [1] Text Smerníc [2] Vďaka globálnemu pôsobeniu aj na firmy, ktoré sa k týmto p...

68. Globálne problémy a podnikanie

...kladoch ktorého stojí vytváranie ekonomickej prosperity. Pod prírodným kapitálom rozumieme všetky zdroje používané ľudstvom ako voda, nerastné suroviny, ropa, lesy, ryby, vzduch, atď.....

69. Spoločenská zodpovednosť firmy

...akteru, no v dlhodobejšom horizonte môžu prinášať pozitívny vplyv aj na hospodárenie a finančné zdroje organizácie. To, že morálne prínosy len málokedy prinášajú pre organizáciu oka...

70. ENVIDOM na Slovensku

Iniciatíva výrobcov elektrospotrebičov na Slovensku Envidom je neziskové združenie právnických osôb - výrobcov elektrospotrebičov. Koordinuje a financuje systém zberu a recyklácie odpadu z

71. Responsible Care

Responsible Care je celosvetová iniciatíva chemického priemyslu, ktorej cieľom je neustále zvyšovať starostlivosť o životné prostredie, zdravie a bezpečnosť pri výrobe a používaní chem

72. Eurofondy

...odnikania, je možné spolufinancovať aj s podporou štrukturálnych fondov. Z väčšej miery sú tieto zdroje v období od 2007- 2013 v gescii Ministerstva hospodárstva SR, no podporu je možné z...

73. Environmentálne označovanie typu I

Národný program environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov (ďalej len „Národný program) bol vypracovaný na princípoch a zásadách Nariadenia Rady č. 880/92/EEC o schéme environ

74. Global Compact

...i zavedené iné sankcie, môže mať takéto vyradenie negatívny vplyv na dobré meno organizácie. Zdroje: [1] OSN Global Compact: Global Compaxt Participation [2] FRANC, P. – NEZHYBA, J. ...

75. Environmentálne podnikateľské iniciatívy

Environmentálna podnikateľska iniciatíva (EPI) je forma vzájomnej spolupráce medzi minimálne dvoma a viac podnikmi a organizáciami, ktorých spája spoločný cieľ v oblasti riešenia environm

76. Environmentálne technológie

...obky a služby, ktoré menej zaťažujú životné prostredie a menej intenzívne využívajú prírodné zdroje (napr. palivové články) spôsoby efektívnejšieho využívania zdrojov (napr. zá...

77. Environmentálne manažérstvo

Manažérstvo predstavuje súbor dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky umožňujúcich zavedenie systémového prístupu do riešenia problémov ochrany starostlivosti o prostredie zvy

78. Environmentálne indikátory

Podnikové environmentálne indikátory (PEI) umožňujú merať environmentálne správanie podniku ako aj úsilie neustále ho zlepšovať. Indikátory môžu byť použité v rámci EMS na skontrol

79. Environmentálne riziká a environmentálna bezpečnosť

Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 277

80. Ochrana prírody a krajiny

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z. , zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z

81. Vláda SR

Recyklačný fond Recyklačný fond je neštátny účelový fond zriadený 1. júla 2001 zákonom č. 223/2001 Z. z., ktorý zhromažďuje finančné prostriedky dovozcov a výrobcov komodít povinn

82. Zdroje financovania

Na financovanie environmentálnych aktivít sa často využívajú okrem interných aj externé zdroje. Za externé zdroje financovania sa považujú všetky zdroje, ktoré do podniku prichádzajú zv

83. Právo životného prostredia

Slovenská republika V tejto sekcii nájdete vybraté právne predpisy usporiadané podľa členenia Ministerstva životného prostredia SR. Aktuálne znenia sa nachádzajú na stránke Ministerstva s

84. Rovníkové princípy

EP predsatvujú meradlo finančného priemyslu na stanovenie, vymedzenie a riadenie sociálneho a environmentálneho rizika vo financovaní projektov. Financovanie projektov zohráva dôležitú úloh

85. Dolphin Safe

Dolphin Safe je medzinárodný štandard, ktorý poskytuje základ pre politiky a praktiky najväčších svetových lovcov, výrobcov a spracovateľov tuniakov. Označenie Dolphin Safe vzniklo ako r

86. Forest Stewardship Council

...nné a zvykové právo pôvodného obyvateľstva vlastniť, užívať a spravovať svoju pôdu, územia a zdroje. Princíp 4: Vzťahy k miestnemu obyvateľstvu a práva pracovníkov Lesnícke činno...

87. Environmentálne označovanie

Environmentálne označovanie Environmentálne označovanie produktov slúži na stanovenie štandardov kvality produktov a informovanie spotrebiteľa o dosiahnutí istého stupňa tejto kvality. E

88. Environmentálne manažérske indikátory

Podnikové environmentálne indikátory umožňujú merať environmentálne správanie podniku, sledovať vývoj ich vývoj ako aj úsilie podniku neustále svoj environmentálnych profil zlepšovať.

89. Bilancia materiálových tokov

...a to, aby človek alebo organizácia poznala ako svojou existenciou alebo produkciou spotrebováva rôzne zdroje a produkuje výrobky a odpady. Pomocou energetickej bilancie je možné zistiť, koľko...

90. Environmentálne manažérske účtovníctvo

...čistiarní odpadových vôd, ktorá upravuje odpadové vody aj pre externých zákazníkov. Poznámky a zdroje: [1] JASH, Ch. : Environmental Management Accounting Matrics, Procedures and Principle...


Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika