RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Ekoknižnica

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
banner

Iniciatíva UNEP Climate Neutral Network

Climate Neutral Network UNEP Climate Neutral Network je iniciatívou Environmentálneho programu Organizácie spojených národov (UNEP), ktorá má za cieľ podnietiť svetovú odozvu na globálne otepľovanie urýchlenému riešenie príčin klimatických zmien. Jej zakladateľom je Roberto Dobles, ktorý pôsobí ako minister životného prostredia, energetiky a komunikácií v Kostarike a súčasne pôsobí aj ako člen vládnej rady UNEP-u.
Iniciatíva vznikla vo februári 2008 a dnes má viac ako 170 členov vrátane 10 krajín, 3 regiónov, 16 miest, približne 100 spoločností, správnych orgánov OSN a neziskových organizácií. Iniciatíva sa snaží urýchliť tempo prechodu na nízke, takmer nulové CO2 emisie, ktorý už avizovali viaceré svetové mestá, spoločnosti, štáty či jednotlivci. Zámer iniciatívy je jednoduchý – uľahčiť dostupnosť a výmenu informácií, aby bola dosiahnutá premena spoločnosti na nízkoemisnú až CO2 neutrálnu.
Iniciatíva voľne nadväzuje na predošlý projekt UNEP-u s názvom Billion Tree Campaign (Kampaň za miliardu stromov), v rámci ktorého sa podarilo za 12 mesiacov po jeho založení vysadiť asi 1,5 miliardy stromov. Jej zakladatelia dúfajú, že UNEP Climate Neutral Network bude mať tiež takýto úspech a dokáže rýchlo zmobilizovať niekoľko spoločenských platforiem. UNEP Climate Neutral Network je otvorenou iniciatívou a víta aj prísľuby, ktoré by nemuseli pri prechode na CO2 neutralitu uspieť, ale napriek tomu obsahujú jasný a explicitný záväzok významne znížiť emisie skleníkových plynov. Climate Neutral Network nariadi ani kontroluje plnenia účastníkov vo vzťahu k ich záväzkom znižovať CO2 emisie, podobne ani UNEP neoveruje jednotlivé sťažnosti. Od účastníkov sa však očakáva snaha o plnenie si svojich prísľubov.
UNEP Climate Neutral Network sa plánuje zo svojej skúšobnej fázy rozrásť a dosiahnuť ešte väčšiu interaktivitu a účasť väčšieho počtu medzivládnych inštitúcií, komunitných skupín, neziskových organizácií, či dokonca jednotlivých domácností a obyvateľov.
Na stránkach tejto iniciatívy sú tiež dostupné informácie, príklady akcií a tipy z niekoľkých najdôležitejších priemyselných oblastí, ktoré sa vo veľkej miere podieľajú na globálnom otepľovaní – poľnohospodárstvo, staviteľstvo, energetika, lesníctvo, informačné a komunikačné technológie, textil a oblečenie, turizmus, transport a odpady. Cieľom je poskytnúť informácie, ktoré by slúžili ako odrazový mostík pre záujemcov o zapojenie sa do UNEP Climate Neutral Network.

  

Účastníci

UNEP Climate Neutral Network je spoločnou platformou pre verejný aj súkromný sektor. Cieľom platformy je podpora inovatívnych projektov, prelomových iniciatív a stratégií znižovania emisií skleníkových plynov.
Na jednej strane je to množstvo svetových vlád a organizácií, ktoré prichádzajú s plánmi stať sa v budúcich desaťročiach tzv. „klimaticky neutrálnymi“ – či už pomocou rozširovania obnoviteľných zdrojov energie, uhlíkových daní, energetickej efektívnosti alebo ich vzájomnou kombináciou. Podobne je to aj s viacerými svetovými mestami, ktoré sa usilujú o nízkoemisnú verejnú dopravu, uhlíkovo neutrálne stavby či tematické kampane, ktoré vzbudia pozornosť obyvateľov.
Na strane druhej sa snažia obmedziť svoju spotrebu energie a stať sa udržateľnými mnohé svetové spoločnosti – od bánk cez energetické skupiny až po kozmetické firmy. Ich stratégie sa pohybujú od lokálnych po globálne a majú rôzne podoby – ekologické kancelárie, CO2 neutrálne produkty či zaviazanie sa k redukcii skleníkových plynov.
V iniciatíve sú vítané aj mimovládne organizácie, ktoré svojim zapojením do projektu môžu pomôcť so šírením informácií medzi obyvateľov, svojich členov či podporovateľov o znižovaním skleníkových plynov a smerovaní k nízkoemisným komunitám.
Stránka, na ktorej sa o iniciatíve môžete dozvedieť viac a pripojiť sa: www.unep.org/climateneutral
 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika