RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Najvyhľadávanejšie frázy

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company

Mapa stránok

Hľadanie výrazu odpad
Celkovo nájdených 88 záznamov. Hľadanie odpad pomocou

Zobrazujem 61 - 88 z 88

61. Spoločenská zodpovednosť firmy

...lizácia environmentálnych vplyvov, znižovanie materiálovej a energetickej náročnosti procesov, odpadové hospodárstvo, environmentálne manažérske systémy riadenia procesov, ochrana ...

62. ENVIDOM na Slovensku

... právnických osôb - výrobcov elektrospotrebičov. Koordinuje a financuje systém zberu a recyklácie odpadu z veľkých a malých domácich spotrebičov, známych pod názvom biela technika. Tent...

63. Responsible Care

...ovať úroveň vedomostí a poznatkov podporovaním výskumu vplyvov našich produktov, technológií a odpadov na zdravie a životné prostredie. Pri riešené problémov vznikajúcich pri mani...

64. Eurofondy

...ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy  180 000 000 €   Prioritná os č.4: Odpadové hospodárstvo   485 000 000 €     Prioritná os č.5: Ochrana a regenerácia ...

65. GRI metodika

... spotrebu energie, materiálu a vody, množstvo vyprodukovaných skleníkových plynov a iných emisií, odpadový a recyklačný systém a používanie nebezpečných látok. Sociálne indikátory s...

66. Environmentálne technológie

...šetkým pozitívny vplyv na životné prostredie, znižovanie znečisťovania a množstva vznikajúcich odpadov. Európska komisia prijala 28. januára 2004 Akčný plán na zlepšenie vývoja a šir...

67. Odpady, obaly a odpadové hospodárstvo

Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002, zákona č. 393/2002 Z.z., zákona

68. Ochrana vôd a ich racionálne využívanie

...iadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd Poznámka: Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariaden...

69. Vláda SR

...porovať formou dotácií a úverov projekty zakladajúce a rozvíjajúce separovaný zber a zhodnotenie odpadov začlenených do kategórií komodít v zmysle tohto zákona a členenia fondu. Ďalšo...

70. Servicizing

... Výrobca/dodávateľ, ktorý vie, že produkt zahŕňa aj finančnú zodpovednosť a možnosti redukcie odpadu, je zodpovedný za jeho údržbu a na konci užitočného života produktu za opätovné...

71. Právo životného prostredia

...jiny  Ochrana ovzdušia, klímy a ozónovej vrstvy Zeme  Ochrana vôd a ich racionálne využívanie  Odpady, obaly a odpadové hospodárstvo  Environmentálne posudzovanie a integrované pôsoben...

72. Ministerstvo životného prostredia SR

..., ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme, d) ekologických aspektov územného plánovania, e) odpadového hospodárstva, f) posudzovania vplyvov na životné prostredie, g) zabezpečovani...

73. Rovníkové princípy

...ktu r) účinná produkcia, rozvoz a spotreba energie s) prevencia pred znečistením a minimalizácia odpadov, regulácia znečistenia (tekutý odpad a emisie vo vzduchu), ako aj manažment pevnéh...

74. Environmentálne manažérske indikátory

...vironmentálne indikátory (OEI)[1]. Zahŕňajú: Celkové množstvo spotrebovanej energie za rok Tvorbu odpadu za rok Emisie NOx na jednotku výroby Spotrebu vody na jednotku výroby a iné. Oblasť ...

75. Bilancia materiálových tokov

...ácia poznala ako svojou existenciou alebo produkciou spotrebováva rôzne zdroje a produkuje výrobky a odpady. Pomocou energetickej bilancie je možné zistiť, koľko energie sa spotrebovalo na vý...

76. Environmentálne manažérske účtovníctvo

...mentálne náklady nevhodným spôsobom. Do úvahy sú väčšinou brané len náklady na odstraňovanie odpadov, ale neprihliada sa na obstarávaciu cenu vyplytvaného materiálu, ktorý prejde do od...

77. Environmentálne správy

...il s predchádzajúcim obdobím). Výstupy Podnik by mal zverejniť množstvo a druh vyprodukovaného odpadu za rok ako aj emisie vypúšťané do ovzdušia. Pokiaľ je to podniku známe, informác...

78. Ekologická stopa

...e (vody a pozemku) potrebuje istá činnosť, jedinec, pre svoju existenciu a aktivitu a na absorbovanie odpadu vytvoreného touto aktivitou. Túto rozlohu potom môžme porovnať s biokapacitou – r...

79. Environmentálny manažérsky systém

...tnému prostrediu, ale súčasne aj k znižovaniu svojich podnikových nákladov (znižovaním množstva odpadov, spotrebou energií, vody a plynu alebo vypúšťaných emisií), čo sa mu pozitívne ...

80. Ekologická kancelária

...toré ste predtým nevideli, nikdy nie je neskoro na pozitívnu zmenu a dosiahnutie princípov nulového odpadu. 3. Vytvorte Zelený tím. – Vytvorte tím, ktorý bude zodpovedať za organizáciu ...

81. Ekodizajn v marketingovej komunikácii

...ironmentálnymi vplyvmi na životné prostredie, napr. recyklovateľné perá z recyklovaného papiera a odpadového dreva Aplikovať dizajn pre recykláciu a znovu využiť marketingové komunikačn...

82. „Z kolísky do kolísky“

...eľný model založený na uzavretých výrobných cykloch, ktoré sú úplne kompatibilné s prírodou. Odpad jedného cyklu sa stáva surovinou do ďalšieho cyklu a tým pádom odpad ako kategória...

83. Ekodizajn

...otlač na vodnej báze bez použitia rozpúšťadiel. Výroba: Pri výrobe vzniká minimálne množstvo odpadov, znížila sa spotreba energie, a tým aj zaťaženie životného prostredia. Z výroby...

84. Recyklácia

... ňou opätovné zhodnocovanie materiálov, ktoré boli už na nejaký účel použité a stal sa z nich odpad. Bežne sa recyklujú kovy, ako železo, hliník a meď, sklo, papier, rôzne druhy plast...

85. Model 5 foriem kapitálov

...ný  Zem, moria, vzduch, vegetácia, ekologické systémy Potrava, voda, energia, klíma, spracovanie odpadu  Ľudský  Znalosti, zručnosti, zdravie, motivácia, duševný pokoj Šťastie, kre...

86. Prírodný kapitalizmus

...yselných systémov a materiálových tokov podľa fungovania prírodných systémov (čím sa eliminuje odpad, toxicita a emisie do zložiek životného prostredia); Presune od ekonomiky nakupovania...

87. O udržateľnom podnikaní

...i, kedy sa nebude spotrebúvať viac zdrojov, ako je Zem schopná prirodzene obnoviť a produkovať viac odpadu, ako je schopná vstrebať. Tým pádom žiadna z generácií ľudí nebude žiť na úk...

88. Vodná stopa

...o takej miery, aby následná kvalita vody spĺňala alebo aj presahovala štandardy kvality vyčistenej odpadovej vody. Vodná stopa špecifikuje využívanie vody v čase a priestore. Je použ...


Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika